Högskolan Dalarna

PRESSMEDDELANDE Högskolan Dalarna: Ledande i nästa generations lärande - styrelsen lägger fast visionen 2015

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 09:00 CET

Med begreppet nästa generations lärande markerar Högskolan Dalarna sin målmedvetna satsning på nya innovativa sätt att lära. Detta arbete som inleddes för några år sedan får nu ett större genomslag i Högskolans hela verksamhet. Satsningen innebär att pedagogisk utveckling ska vara drivande för hur Högskolan använder sig av nya tekniker för information och kommunikation, både på campus och på nätet. Satsningen ska ta stöd i Högskolans egen forskning och samverkan med annan forskning och andra ledande organisationer i världen.

Högskolans styrelse lade fast visionen vid dagens möte den 17 december. Styrelsen gav därmed sitt fulla stöd till det förslag till vision för 2015 som har tagits fram i en omfattande diskussion med personal och studenter.

- Högskolan Dalarna är unik i Sverige med att så stor andel av våra studenter använder nätet som plattform och redskap i sina studier, säger Andrew Casson, chef för utbildnings- och forskningskansliet. Både våra campusstudenter och våra distansstudenter studerar på nätet. Att så många studerar på detta vis präglar hela vår syn på hur undervisning går till.

Ett exempel på utbildning där detta synsätt helt har trängt igenom är sjuksköterskeutbildningen. Här finns hela arbetsgrupper, både på plats i Falun och på nätet, och alla kan utnyttja de fördelar som detta ger. Kommunikationsmöjligheterna står till buds dygnet runt och det ger närhet till lärare och studenter.


För ytterligare information, kontakta gärna

Lars-Ove Staff, ordförande högskolestyrelsen
telefon 070-556 50 01

Andrew Casson
telefon 023-77 82 10, 070-564 03 73, e-post: aca@du.se

Detta pressmeddelande har publicerats av Anna Hägglund, informationsansvarig forskning,
tel 023-77 85 13, e-post aha@du.se