Högskolan Dalarna

PRESSMEDDELANDE Högskolan Dalarna medverkar i planerna på ett europeiskt forskarutbildningsprogram i idrottsvetenskap

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 09:13 CET

Högskolan Dalarna har tillsammans med fem universitet i lika många länder tagit ett första viktigt steg i ett ökat europeiskt samarbete inom idrottsvetenskaplig forskning och forskarutbildning. En tvåveckors intensivkurs har nu genomförts i Rom 7-21 februari, en kurs som kan betyda början till ett europeiskt forskarutbildningsprogram i idrottsvetenskap. Kursen, som har gått under namnet ”Intensive Programme on Sport Performance: A Lifespan Challenge” har i hård konkurrens erhållit finansiering från EU genom EU:s direktorat för utbildning och kultur.

De svenska lärarna har haft den största undervisningsdelen i kursen med flest föreläsningar. Bland deltagarna fanns tre studenter från Högskolan Dalarna som har presenterat sina projekt.

Initiativtagare utöver Högskolan Dalarna är Vrije Universiteeit Brussel (Belgien), Universidad de Huelva (Spanien), University of Rome Foro Italico (Italien), University of Coimbra (Portugal) och University of Ljubljana (Slovenien).

- Ett europeiskt samarbete kring forskarutbildning inom idrottsvetenskap är ovärderligt för oss i Sverige, säger Michail Tonkonogi, professor i idrottsfysiologi vid Högskolan Dalarna. 

- I Sverige befinner sig utbildning på denna nivå fortfarande i sin linda. Samtidigt ser vi det gemensamma initiativ som nu görs som ett internationellt erkännande för den idrottsforskning och idrottsutbildning som bedrivs hos oss här vid Högskolan Dalarna. 

För ytterligare information
Michail Tonkonogi nås på telefon 070-820 64 35 eller 023-77 80 71, e-post mtn@du.se

Högupplöst foto för nedladdning
Pressbild på Michail Tonkonogi finns på www.du.se/hogupplost