Högskolan Dalarna

PRESSMEDDELANDE Högskolan Dalarna: Styrketräning för äldre, en förutsättning för hög livskvalitet

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 11:10 CEST

Styrketräning för 70-, 80-, 90-åringar?! Javisst, det är en förutsättning för hög livskvalité på äldre dar!

Nu släpps den första kullen av experter på området styrketräning för äldre ut ur Dala Sports Academys portar.

31 företagare som har deltagit i den första kursen i sitt slag om hur man bedriver hälsoinriktad styrketräning för äldre kommer ut i verkligheten fredagen den 8:e oktober. De är nu utrustade med de senaste kunskaperna på området träning för äldre. Dala Sports Academy har engagerat de främsta experterna och forskare på området som har delat med sig av teoretiska kunskaper och pratiska färdigheter kring träning för äldre. Kom och möt de nyutexaminerade specialisterna och deras lärare och ställ frågor fredagen den 8:e oktober kl 14.30 i sal 313 på Högskolan Dalarna i Falun.

Ny mark har brutits! Nu kan alla befolkningsgrupper få ta del av hälsoinriktad träning. Gruppen äldre är faktiskt dem som kan behöva det mest av alla. Nu kan träning för äldre bedrivas utifrån moderna vetenskapliga rön och bidra till bättre hälsa, ökad livskvalité, ökat oberoende och fler aktiva år för äldre.

Styrketräning är oerhört viktigt när det gäller att öka människors livskvalité. Eftersom intresset för styrketräning och dess hälsofrämjande effekter är mycket stort har Dala Sports Academy utarbetat en unik instruktörsutbildning med inriktning på styrketräning för äldre. De deltagande företagarna får lära sig hur äldre skall träna för att få ett längre men framför allt friskare liv då vi lever mer än ca 15 % av våra liv i ohälsa och blir med det också en stor kostnad för samhället.

Dala Sports Academy vill med utbildningen öka företagares kompetens och ge dem möjligheter att anställa seniora tränare och därmed expandera inom området styrketräning för äldre. I förlängningen skall möjlighet finnas att introducera och inspirera alltfler att våga börja och vilja fortsätta styrketräna då det är enormt viktigt för att öka människors livskvalité.

Under kursen har två av landets främsta inom området, professor Michail Tonkonogi och professor Kevin McKee, föreläst inom både pedagogik och fysiologi. Michail Tonkonogi, kursansvarige samt DSA:s projektledare kommer att finnas på plats under fredagen.

Dag: Fredagen den 8:e oktoberTid: Fredagen den 8 oktober, kl 14.30
Plats: Sal 313 på Högskolan Dalarna i Falun

Kontaktpersoner:
Helena Bellardini 023‐77 80 73, 070‐610 80 73, hbe@du.se
Michail Tonkonogi 023-77 80 73, mtn@du.se
Emelie Westergren 073-629 03 87, enb@du.se