Högskolan Dalarna

PRESSMEDDELANDE Högskolan Dalarna: The Impact of Sound and Images in Contemporary Communication

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 14:48 CEST

The Impact of Sound and Images den 11-12 november 2010 blir ett spännande möte mellan forskare, näringsliv och kreativa entreprenörer på Högskolan Dalarna. Villkoren för mänsklig kommunikation förändras rekordsnabbt i dagens mediesamhälle och förutsättningarna för entreprenörer som arbetar audiovisuellt, - d v s med ljud och bild – är i ständig förändring. Interaktionen mellan individ, teknik och näringsliv är ett högaktuellt forskningsområde som blir utgångspunkten för detta event.

The Impact of Sound and Images ger filmare, musiker, reklamare, medieforskare, beslutsfattare, journalister, bildpedagoger, dataspelsdesigners, bildsociologer, ljudinnovatörer, musikforskare m fl ett unikt tillfälle till samtal, kunskapsutbyte och fördjupning. Under två intensiva dagar undersöks och diskuteras hur den snabba omställningen till ett audiovisuellt kommunikationssamhälle ser ut och hur det påverkar villkoren för individer, företag och kreatörer. På kvällen genomförs Audiovisual Party 2010 på Magasinet Falun, en audiovisuell upplevelse med många intressanta och spännande inslag.

-Vi vill med vårt event sätta fokus på samhällets snabba omställning till ett multimedialt informationssamhälle, där ljud och bild blir allt viktigare som förmedlare av information, säger Tomas Axelson, som är en av initiativtagarna till The Impact of Sound and Images in Contemporary Communication. Vi tycker att Högskolan Dalarnas utbildningsmiljö i Mediehuset är ett utmärkt ställe för en gränsöverskridande träff där forskare och entreprenörer från regionen och hela landet får tillfälle att utveckla gemensamma tankar om framtidens mediesamhälle, säger Tomas Axelson.

Några exempel på föreläsare är: Cissi Elwin Frenkel, vd Svenska Filminstitutet, Erik Gandini, filmare (Videocracy) och gästprofessor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet, Pasi Johansson, Postproduction Stockholm,  Jolyon Mitchell, Edinburgh University, Pelle Snickars, forskningschef Kungliga biblioteket, Johan Söderberg, (Recut-Remix) konstnärlig professor i ljuddesign vid Högskolan Dalarna, Peter Dahlén, professor i medie- och kommunikationsvetenskap i Bergen, Norge, Hurdy-Gurdy, världsmusikgrupp från Falun, Karin Wagner, lektor vid Chalmers högskola, Göteborg och Anna Dahlgren, konstvetare och fotoforskare från Nordiska museet, Stockholm.

Europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Dalarna
Högskolan Dalarna

Läs programmet:
www.du.se/soundandimages

För ytterligare information kontakta gärna Tomas Axelson, tax@du.se, projektsamordnare för The Impact of Sound & Images, Högskolan Dalarna. 


Annette Skogsjö
Pressansvarig och redaktör
Högskolan Dalarna/Dalarna University
791 88 Falun
Besöksadress/Visiting address: Högskolegatan 2, Falun
Tfn/Phone: 023-77 81 60
Mobile 070-510 81 60
e-post: ask@du.se
www.du.se