Högskolan Dalarna

PRESSMEDDELANDE: Högskolan Dalarnas utbildningsprogram och kurser inför hösten 2010

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 07:30 CET

Nu finns Högskolan Dalarnas personliga utbildningskatalog att beställa på Högskolans hemsida www.du.se.  Högskolan har inför hösten 2010 ett 70-tal program och ca 1200 kurser att söka. En stor del av kurser och program erbjuds genom nätbaserad undervisning på distans.

Bland de utbildningsprogram som startar hösten 2010 finns  två helt nya program.

Audiovisuell produktion är en helt utbildning om 180 högskolepoäng, som innefattar såväl komposition som ljud till film och video. Det nya är att studenten parallellt studerar två  produktionsområden - ljud/musik och rörlig bild - som annars finns i skilda utbildningar. Uppdelningen är gammal och kommer från arbetsfördelningen i film- och tv-produktion, men i de nya teknologiska verktygen är ljud/musik- och bildskapande integrerade. En av initiativtagarna till programmet är den nyligen guldbaggebelönade filmaren och kompositören Johan Söderberg.

Den andra nyheten är en tvåårig påbyggnadsutbildning i i Formning och ytteknik. Det är Högskolans första tvååriga Masterutbildning.  All undervisning sker på  engelska och utbildningen är upplagd med direkt inriktning mot stålindustrin, ett betydelsefull bransch  i regionen.

En test inför vårens utbildningar visar på att en print-on-demand-variant av beställning av katalogen direkt på Högskolans webbsida har fungerat bra. Högskolans informationsavdelning fortsätter alltså med modellen från i höstas och alla beställningar sker via www.du.se.