Stormfågeln

PRESSMEDDELANDE I STORMFÅGELN AB DEN 17 FEBRUARI 2010

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 13:06 CET

Styrelsen för Stormfågeln AB (publ) meddelar härigenom att den, av den tidigare styrelsen den 29 januari 2010 kallade extra bolagsstämman vilken skulle hållas den 18 februari 2010, härmed är inställd.

Anledningen till att bolagsstämman ställts in är att den är utlyst av den tidigare styrelsen som vid tidpunkten för kallelsen inte var behörig att kalla till bolagsstämma. Samt att det uttalade syftet vid kallelsen, att avveckla bolaget, inte är i linje med bolagets ägarmajoritets intentioner.

Ny kallelse till extra bolagsstämma med en för stämman aktuell dagordning kommer inom kort, jämte information om de framtida planerna för bolaget.

2010-02-17

Styrelsen för Stormfågeln AB (publ)

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Stormfågeln Pressrelease 2010-02-17.pdf