Länsstyrelsen Västerbotten

Pressmeddelande/Inbjudan: Etablerings- och integrationskonferens i Piteå

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2013 14:51 CEST

Genom etableringsreformen som trädde i kraft december 2010 ville regeringen påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden och öka delaktigheten i samhället. Men hur har det gått 2,5 år efter reformens genomförande? På onsdag kommer integrationsminister Erik Ullenhag till den etablerings- och integrationskonferens i Piteå som anordnas av Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten.

Denna gång samlar konferensen cirka 150 deltagare som på något sätt kommer i kontakt med nyanlända invandrare. Bland annat från kommuner och olika myndigheter som exempelvis Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Konferensen hålls varje år men skiftar mellan Norrbotten och Västerbotten vartannat år. Länsstyrelserna i de båda länen anordnar konferensen.

Föreläsare:
Erik Ullenhag, Integrationsminister
Mathias Wahlsten, Arbetsförmedlingen
Lotta Dalerus och Karin Perols, SKL
Katarina Bergehed, Amnesty International
Harbi Amir, sakkunnig inom somalisk kultur
Gunnar Sallerstedt, Utbildningsdepartementet
Nils-Gustav Lundgren, Luleå tekniska universitet
Moderator: Ingela Lekfalk

Media är välkommen:
När: 17-18 april, 9-16:30
Var: Piteå Havsbad

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

För mer information kontakta:
Gabriella Strååt
Integrationsutvecklare
Länsstyrelsen i Västerbotten
090-10 82 39
070-366 82 39
gabriella.straat@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
090-10 73 10
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.