Linköpings kommun

Pressmeddelande inför bildningsnämndens sammanträde

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2016 12:00 CEST

Bildningsnämnden beslutar idag om bland annat dessa ärenden:

- Genusuppdraget. Bildningsnämnden satsar på tjänster på de fem kommunala gymnasieskolorna för att förstärka jämställdhetsarbetet och genusmedvetenheten.

- Förstärkt värdegrundsarbete inom språkintroduktionen. Bildningsnämnden beslutar som en följd av det ökade antalet nyanlända elever att förstärka värdegrundsarbetet inom språkintroduktionen.

- Utökning av rekordsatsningen på sommarjobben. Linköpings kommun förstärker nu förra årets stora satsning på sommarjobb och planen för 2016. Antalet sommarjobb 2016 utökas till 1.200.

- Bildningsnämndens utvecklingsmedel för gymnasiesärskolan 2016 och 2017. Bildningsnämnden avsätter utvecklingsmedel för att öka gymnasiesärskolans mål om 22 veckor med arbetsplatsförlagt lärande (APL). Syfte är att underlätta övergången mellan skola och arbetsliv.

Läs hela pressmeddelandet under bifogat dokument nedan.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.