Linköpings kommun

Pressmeddelande inför bygg- och miljönämndens sammanträde

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2016 12:00 CEST

Miljökontoret investerar sammanlagt 1 000 000 kronor för att ta fram en informationskampanj om bättre vattenkvalitet och för att utveckla fler och bättre e-tjänster.

Kännedomen om dricksvatten ska förbättras hos fastighetsägare med enskilt vatten. Speciellt berör det områden som Sveriges geologiska undersökning har pekat ut med förhöjd risk för tungmetaller i grundvattnet. Därför kommer nu miljökontoret att ta fram en informationskampanj som uppmanar fastighetsägare att kontrollera vattnet.

Vattnets rörelser under mark kan ändras genom åren, därför måste den som har egen brunn kontrollera vattnet med några års mellanrum.

- Vi vill påminna att den som har egen brunn regelbundet måste ta prover på sitt vatten så att det är hälsosamt. I vissa områden i Linköpings kommun finns det naturligt höga halter av kadmium, arsenik och radon och det är inte hälsosamt att dricka vatten med höga halter av dessa ämnen, säger Gunnar Gustafsson(MP), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Miljökontoret kommer även att ta fram flera och bättre e-tjänster och appar för radonmätning i fastigheter och för livsmedelstillsyn.

- Vi vill utveckla flera e-tjänster för att underlätta för medborgare och företag. Precis som det i dag går att ansöka om bygglov via webben ska det gå att ansöka om andra tillstånd från miljökontoret, exempelvis tillstånd för avlopp eller tillstånd för att starta en livsmedelsverksamhet, säger Gunnar Gustafsson (MP), ordförande i bygg- och miljönämnden.

- Inom några år ser vi att många av våra tjänster kommer vara kartbaserade, fortsätter Gunnar Gustafsson. Gå in på en karta, markera den fastighet det gäller och välj det du vill ansöka om, fortsätter Gunnar Gustafsson (MP), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Kartfunktionerna ger viktig information till medborgarna. Där finns information om restauranger, caféer och annan livsmedelsverksamhet. I appen "kolla matstället" går det att se hur ditt matställe klarade senaste livsmedelskontrollen. Den appen ska vidareutvecklas. Andra tjänster som radonkartan ska också tas vidare. Den visar i vilka områden invånarna ska vara extra noga med att mäta radon i sina hus och i dricksvattnet om det finns egen brunn.

Bygg- och miljönämnden äskar pengar från kommunstyrelsen ur de så kallade markeringsmedlen, sparade pengar från tidigare års överskott, för dessa satsningar. Totalt ber nämnden att få använda en miljon kronor för dessa satsningar.

För mer information kontakta: Gunnar Gustafsson (MP), ordförande bygg- och miljönämnden. Mobil: 0709-544 778, e-post: gunnar.gustafsson@linkoping.se

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.