Linköpings kommun

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2016 11:20 CET

Vid dagens sammanträde tar kommunstyrelsen bland annat upp yttrande om förslag till allmänna råd för flygbuller, skrivelse om lättillgänglig socialtjänst och förfrågningsunderlag för samordnad varudistribution.

  • Linköpings kommun är mycket kritisk mot Naturvårdsverkets förslag till allmänna råd för flygbuller. De föreslagna råden skulle innebära mera långtgående begränsningar av flygbuller än Trafikbullerförordningen, vilket skulle begränsa verksamheter och bostadsbyggande.
  • Linköpings kommun vill fortsätta arbetet med en lättillgänglig socialtjänst. I en skrivelse till regeringen vill kommunen ha en lagändring som gör det möjligt för Linköping och andra kommuner att erbjuda sociala stödinsatser utan biståndsprövning.
  • Minskad miljö- och klimatbelastning, ökad trafiksäkerhet och ökad konkurrens vid upphandling av livsmedel. Det är några av effekterna av samordnad varudistribution. Vid dagens sammanträde tar kommunstyrelsen ställning till förfrågningsunderlag för tjänsten. Förfrågningsunderlaget är sekretessbelagt.

Läs mer i pressmeddelandet som finns för nedladdning under relaterat längre ner på denna sida.

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.