Linköpings kommun

Pressmeddelande inför omsorgsnämndens sammanträde

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2016 12:23 CET

Vid presskonferensen inför omsorgsnämndens sammanträde kommenterade ordförande Daniel Andersson (L) följande ärenden:

  • Bokslut och internbudget:.Omsorgsnämndens bokslut för 2015 visar ett underskott på 26 miljoner kronor. Jämfört med den prognos som gjordes 31 oktober är det en förbättring med 5,3 miljoner kronor. Placeringar på HVB är den främsta orsaken till resultatet.

  • Föreningsbidrag: Nämnden delar ut 4,5 miljoner kronor till föreningslivet. Dessutom får föreningar som gör insatser kring flyktingmottagandet 200 000 kronor, en fördubbling sedan förra året.
  • Arbete mot hemlöshet: Under 2015 har verksamheten ”Team bo kvar” arbetat med 46 personer som riskerat vräkning. Av dessa har inte en enda blivit vräkt. Därför förlängs verksamheten i två år.

  • Boendestöd, flera ärenden: I höstas stod 50 personer i kö till boendestödjande verksamheter. Nu satsar omsorgsnämnden 4,9 på att öka antalet platser och korta kötiden.

Läs mer i pressmeddelandet som finns bifogat under rubriken relaterat material längre ner på denna sida.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.