Linköpings kommun

Pressmeddelande inför samhällsbyggnadsnämndens sammanträde

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2016 13:12 CET

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S) tog upp följande ärenden vid presskonferens inför nämndens sammanträde.

• Fler bostäder längs med Vistvägen
Planprogrammet för Vistvägen och områdena i närheten ger bland annat möjlighet att utveckla centrala Berga. Syftet med planprogrammet är att studera hur Vistvägen och områden intill kan utvecklas med fler bostäder, verksamheter och samhällsservice.
• Verksamhetsplan 2016
Fortsatt arbete för att bygga bort bostadsbristen. Underlätta för Linköpingsborna att välja klimatsmarta färdmedel, som cykel och kollektivtrafik. Det är ett par av de viktigaste åtgärderna i samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan för året.

Läs mer i bifogat pressmeddelande under relaterat material längre ner på sidan.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.