Stockholm Pride

Pressmeddelande kommentar till DN-debatt ”Alla måste föra kampen för hbtq-personers rättigheter” av Stockholm Pride

Pressmeddelande   •   Aug 03, 2013 09:00 CEST

Stockholm Prides ordförande Peter Rimsby uppmanar i dag på DN Debatt svenska politiker, trossamfund och representanter för  Internationella olympiska komittén (IOK) och Svenska olympiska komittén (SOK)  att ta ställning och slå vakt om mänskliga rättigheter. (http://www.dn.se/debatt/alla-maste-fora-kampen-for-hbtq-personers-rattigheter/)

- Sverige är ett land som är känt i världen för att kämpa för mänskliga rättigheter. Enligt regeringen ska Sverige aktivt stödja htbq-människors rättigheter. Det går alltså inte längre att bortse från att som representant för Sverige ska man stödja och försvara hbtq-personers mänskliga rättigheter, säger Peter Rimsby i en kommentar.

- Vi vill att de svenska representanterna i Internationella olympiska kommittén, IOK, Gunilla Lindberg, Pernilla Wiberg och Stefan Holm samt Svenska olympiska kommittén, SOK, ska ta ställning mot det hotfulla förhållningssättet mot hbtq-personer i Ryssland, fortsätter Peter Rimsby. Vi förespråkar inte en bojkott men det är viktigt att ta ställning, det sänder en viktig signal internationellt samt även till alla människor i Sverige, speciellt de aktiva inom idrotten. Alla kan ta ställning för eller emot. 

- De svenska trosamfunden som är verksamma i Afrika bör också i samtal med sina afrikanska kolleger och dess medlemmar, arbeta för att människor ska behandlas lika.

- Våra folkvalda representanter från Sverige har som uppgift att bilda opinion på den internationella arenan för att motverka att länder stiftar lagar som diskriminerar människor på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. De ska vara en förebild i Sverige och internationellt.

Till redaktionen:

Peter Rimsby finns tillgänglig för kommentarer via sin presskontakt: Soliman Herrera Johansson 0733-590578

Stockholm Pride är Nordens största Pridefestival och arbetar för att synliggöra hbtq-frågor och skapa en frizon för homosexuella, bisexuella, trans och queerpersoner och de könsuttryck som finns inom hbtq-rörelsen. .

Hemsida: www.stockholmpride.org
Besök oss på Facebook: Stockholm Pride
Följ oss på Twitter: twitter.com/stockholmpride