Business Region Göteborg

Pressmeddelande: Konjunkturen förbättras och optimismen stiger

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2014 11:30 CEST

Sexton kvartal i rad med sysselsättningstillväxt i Göteborgsregionen har nu lett till att arbetslösheten ger vika och noterar den lägsta nivån på fem år. Flera positiva indikatorer ger en stark prognos för hösten 2014. Det visar Business Region Göteborgs senaste konjunkturrapport.

Konjunkturläget i Göteborgsregionen har förbättrats sedan i höstas och kan nu klassas som ett normalläge. De drivande näringarna bakom utvecklingen hittar vi främst inom handeln och i tjänstesektorn. Däremot har återhämtningen för delar av industrin gått trögare. Prognosen för hösten 2014 är mycket positiv och konjunkturindex visar att vi närmar oss ett läge som är starkare än normalt.

- Vi ser en gradvis förbättring bland företagen i Göteborgsregionen men för att konjunkturen skall ta ytterligare steg krävs att efterfrågan på våra exportmarknader stiger, säger Henrik Einarsson, Chef analys och strategi på Business Region Göteborg.

Den mest påtagliga konjunkturförbättringen ser vi i den ökade sysselsättningen där vi nu haft tillväxt under sexton kvartal i rad. Under första kvartalet steg sysselsättningen med 2,0 procent. Det har medfört att arbetslösheten nu sjunkit till de lägsta nivåerna på fem år, i april var 6,7 procent öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. För hela Sverige är motsvarande siffra 8,0 procent.
I Göteborgsregionen finns det just nu rekordmånga lediga jobb, hela 17 procent fler än året innan, och antalet varsel ligger på en stabil nivå. Antalet arbetade timmar har ökat med 5,8 procent, jämfört med första kvartalet 2013. Gemensamt indikerar detta en ökad sysselsättning och en fortsatt uppgång konjunkturmässigt i höst.

- Arbetsmarknaden i Göteborgsregionen står sig fortsatt väldigt stark jämfört med andra regioner i Sverige och det är glädjande att vi nu ser att särskilt ungdomsarbetslösheten sjunker, säger Henrik Einarsson.

Övriga positiva indikatorer för regionen utgörs av en ökad folkmängd, ett ökat antal sålda bilar, en stark utveckling för turismen och en hög efterfrågan på kontorslokaler och bostäder.

Konjunkturrapporten i sin helhet medföljer som pdf-fil i det här pressmeddelandet.

För mer information, kontakta gärna:
Henrik Einarsson
Chef analys och strategi
Business Region Göteborg
Tel: 031-367 61 27

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.