OKG

Pressmeddelande: Leveranssäkerhet går före ny maximal effekt vid OKG

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 12:52 CEST

OKG har beslutat att under den stundande kalla årstiden prioritera leveranssäkerhet före behovet att fullfölja provdriftsprogrammet för den moderniserade Oskarshamn 3. Produktions-kapaciteten under vintern planeras därmed till i genomsnitt 1 100 MW, vilket i princip motsvarar den tidigare högsta leveransförmågan. Den 1 mars beräknar dock driftsledningen kunna återuppta de prov som är en förutsättning för att kunna producera vid den nya maximala kapaciteten på 1 450 MW.

Driftsledningen vid den moderniserade Oskarshamn 3 (O3) har beslutat att temporärt avbryta det provdriftsprogram som är en förutsättning för att kunna fullfölja effektuppgången till den nya maximala kapaciteten på 1 450 MW. Efter att årets revisionsavställning vid O3 avslutats den 8 november kommer driftorganisationen således fokusera på att med hög leveranssäkerhet producera vid en genomsnittlig effekt på cirka 1 100 MW.   Ursprungligen skulle årets revisionsavställning vid O3 ha inletts den 10 oktober. Upprepade driftstörningar i form av lagerproblem i den nyinstallerade turbinutrustningen har dock medfört att anläggningen sedan den 10 september inte är i drift. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att lösa dessa problem beslutade driftsledningen nyligen att inte återstarta O3 innan revisionsavställningen inleds. Samtidigt inleds de underhållsarbeten som är möjliga att tidigarelägga.   Förutsatt att problemen i turbinutrustningen löses planerar O3-ledningen således att under kommande kalla årstid kunna svara för energileveranser som motsvarar en normal vinterproduktion innan anläggningens kapacitet ökades.   Oskarshamn 1 planeras återstarta i helgen efter årets revisionsavställning medan Oskarhamn 2 producerar vid maximal effekt.
Ytterligare information lämnas av:
Lars Thuring    
VD
Tel: 0491 – 78 78 40