Taurus Petroleum Development Aktiebolag

Pressmeddelande med anledning av ordinarie årsstämma den 1 februari 2007

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 09:09 CET

(Aktietorget: TAUR B)

Pressmeddelande med anledning av ordinarie årsstämma den 1 februari 2007

Vid ordinarie bolagsstämma i Taurus Petroleum Development AB (publ), torsdagen den 1 februari 2007, redogjorde verkställande direktören, Clas Regeheim, för det gångna verksamhetsåret. Han konstaterade att sedan prospekteringsprojektet i Marocko avslutades har verksamheten bestått i att medverka till ägarspridningar i företag som bedömts intressanta och där en mindre ägarandel har kommit aktieägarna i Taurus tillgodo.

Han framhöll att vid dagens stämma föreligger ett förslag till ytterligare en sådan affär, som innebär att genom en apportemission till Forskarpatent i Syd AB kommer Taurus verksamhet att ändras till kommersialisering av ett antal patent inom etanolframställning, de ursprungliga aktieägarnas andel kommer efter emissionen att uppgå till 32%. Han förklarade att det är styrelsens bedömning, att den nya verksamheten har goda förutsättningar att utvecklas mycket väl. Han lämnade ordet till Sten Trolle för en närmare beskrivning av den nya verksamheten och dess möjligheter. Sten Trolle framhöll bland annat att etanol är ett av de få realistiska alternativen som kan ersätta fossila fordonsbränslen.

Stämman fattade beslut om den föreslagna apportemissionen.

Till ny styrelse valdes Håkan Gartell, Clas Regeheim, Kjell Stenberg, Sten Trolle och Guido Zacchi. Sten Trolle utsågs till ordförande.

Efter stämman utsågs Lars Welin till ny verkställande direktör.

För vidare upplysningar hänvisas till Lars Welin, telefon 0706-25 22 02.

Telefon: +46-8-664 22 40
E-post: info@tauruspetroleum.com
www.tauruspetroleum.com