Miljöpartiet de gröna i Helsingborg

Pressmeddelande med anledning av Trafikverkets förslag om utbyggnad av dubbelspår på Västkustbanan

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2017 14:36 CEST

Pressmeddelande med anledning av Trafikverkets förslag om utbyggnad av dubbelspår på Västkustbanan

Idag har Trafikverket presenterat sitt förslag på nationell plan för transportsystemet 2018-2029 till regeringen. Miljöpartiets kommunalråd i Helsingborg välkomnar att färdigställandet av Västkustbanan finns med i förslaget, men beklagar att det inte är fullt finansierat.

– Framtida samhällen kräver hållbara och fungerande spårlösningar med tillräcklig kapacitet. Det gäller hela landet. Men ur ett långsiktig utvecklingsperspektiv är det viktigt att regeringen fångar upp västra Skandinaviens fantastiska potential. Trafikverkets rekommendationer kring Västkustbanan måste därför prioriteras upp, säger Annika Román (MP), kommunstyrelsens första vice ordförande och kommunalråd i Helsingborg.

– Det här förslaget som Trafikverket lagt till nationell plan är oerhört angeläget för hela västra Sverige. Om Regeringen vill att fler ska resa med tåg måste hela Västkustbanan byggas ut snarast. En regering som vill att hela Sverige ska leva och växa måste också prioritera denna fråga, säger Marcus Friberg (MP), kommunalråd i Helsingborg.

Trafikverkets förslag kommer nu lämnas över till regeringen som ska återkomma med beslut om nationell plan för transportsystem 2018-2029. Miljöpartiet i Helsingborg kommer att arbeta för att regeringen ska införliva satsningarna på dubbelspår på Västkustbanan i sin helhet och så fort som möjligt.

För ytterligare kontakt:

Annika Román

073-231 19 25

Marcus Friberg

076-881 95 24