Medierådet

Pressmeddelande: Medievanorna bland barn och unga förändras

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 14:02 CEST

Medierådet presenterar idag rapporten Ungar & Medier 2010, där 2 000 barn och unga mellan 9 och 16 år samt 2 000 föräldrar tillfrågats om ungas medievardag. Rapporten visar att internetanvändningen ökat markant och nu omfattar nästan alla 9–16-åringar. Rapporten innehåller även jämförelser av hur medieanvändningen förändrats sedan 2005.

Tv dominerar fortfarande men internet ökar kraftigt
Tv är fortfarande den medieform som flest barn och unga mellan 9 och 16 år ägnar sig åt ”varje dag”. TV-tittandet har dock sjunkit markant sedan 2008 och en dator är i dag vanligare än en tv på det egna rummet. Det gäller främst ungdomar och pojkar, även om könsskillnaden har minskat.

Internetanvändningen har ökat kraftigt sedan 2008. I dag använder 95 % av barn mellan 9 och 12 år och 98 % av unga mellan 12–16 internet på fritiden. De vanligaste aktiviteterna bland 9–12-åringar är att spela spel (80 %), titta på filmklipp (70 %) och chatta (46 %). Unga mellan 12 och 16 år tittar på filmklipp (75 %), chattar (70 %) och umgås på sociala sajter (68 %).

Könsskillnader minskar generellt
Könsskillnader i medievanor ökar ju äldre barnen blir. Överlag är flickor mer kommunikativa i sin användning av internet och mobiltelefoni genom att chatta, umgås på sociala sajter och läsa bloggar, medan pojkar är betydligt mer intresserade av att spela dator- och tv-spel och titta på filmklipp. Dock har könsskillnaderna generellt minskat de senaste åren, främst vad gäller internetaktiviteter.

Sociala sajter ersätter e-post och vänner IRL
E-post och chatt har minskat markant och istället använder 2/3 sociala nätverkssajter. Möten med kompisar fysiskt (IRL) har minskat och umgänget via nätet har ökat. De vanligaste sociala sajterna för 12–16-åringar är Facebook, Bilddagboken och MSN. E-mobbningen minskar, men fler uppger att de drabbats negativt av att någon lagt ut bilder på dem. Flickor uppger detta i högre grad än pojkar.

- Det är intressant att ökningen av sajter som Facebook, där man är mindre anonym som användare, verkar föra med sig att mobbningen minskar. Spridningen av kränkande bilder är däremot ett ökande problem och något som alla bör prata med sina ungdomar om.

Föräldrarnas åsikter
Föräldrarnas svar stämmer förvånansvärt väl överens med barnens uppgifter. Överlag är föräldrarna positivt inställda till medier. Datorspel uppfattas som mer beroendeframkallande än tv och internet, men inställningen till spel är ändå övergripande positiv.

Läs hela rapporten på www.medieradet.se/ungarochmedier

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta: Ann Katrin Agebäck, kanslichef Medierådet
tel. 08-405 30 21, 070-657 12 98 e-post: ann-katrin.ageback@culture.ministry.se


Medierådet är ett kunskapscentrum om barns och ungas medievardag. Vårt uppdrag gäller alla rörliga bildmedier; internet, dator- och tv-spel, film och tv. Syftet är att stärka barn och unga som mediekonsumenter, att minska riskerna för skadlig mediepåverkan samt att öka förståelsen för barns och ungas kreativitet och aktiviteter på internet. Medierådet är en kommitté inom Regeringskansliet. För mer information, besök vår webbplats: www.medieradet.se