Högskolan Dalarna

PRESSMEDDELANDE: Ny avhandling om skolbarns behov av att samverka

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 10:24 CEST

Hur ser idealeleven ut i ett läroplansperspektiv och hur ser elever själva på vad som är en bra elev? I en nyutkommen doktorsavhandling har Lottie Lofors-Nyblom, som undervisar i pedagogik vid Högskolan Dalarna, tagit sig an uppgiften att söka besvara den frågan.

I den första av två studier har hon sett närmare på två läroplanstexter från 1969 och 1994. I den andra studien redovisar hon resultatet av gruppsamtal som hon har fört med nioåriga elever om deras syn på att lyckas och att misslyckas.

Det som skiljer mest i synsättet är att eleverna, till skillnad mot läroplanerna, hela tiden uppehåller sig vid de sociala relationerna i skolan.

- Av avhandlingen kan man dra slutsatsen att lärare bör tänka på vilka behov elever har av att samverka, att utbyta tankar och åsikter, och att leka. Så mycket lärande kan ske i lekens form och i skapande verksamhet i vidare mening, säger Lotti Lofors-Nyblom. Jag tror att vi har missat en del i skolan med så mycket inriktning på det individuella.

- Om man blandar upp en mer traditionell undervisning med det som är gemenskapsskapande, då tror jag att man får ut mer av kärnämnena. Det leder till att eleverna är beredda att ta till sig kunskap. Om det finns goda relationer, kan man också ställa tuffa krav. Bara kärnämnen blir alltför rationellt och blir svårt att trivas med.

Titeln på avhandlingen är Elevskap och elevskapande - om formandet av skolans elever.

Mer om Lottie Lofors-Nyblom och disputationen
Lottie Lofors-Nyblom är född i Stockholm, uppvuxen i Gävle och kom 1976 till Falun som lågstadielärare. Hon är inskriven som doktorand vid Umeå universitet och disputerar i ämnet pedagogiskt arbete.Disputationen äger rum vid Högskolan Dalarna den 24 april kl 13.15 i Föreläsningssal 6, Campus Lugnet.

Bildmaterial

Högupplöst bild på Lottie Lofors-Nyblom finns för nedladdning på www.du.se/hogupplost.

Kontaktuppgifter

Lottie Lofors-Nyblom nås per telefon 070-573 71 93, e-post llo@du.se.