Högskolan Dalarna

PRESSMEDDELANDE Ny forskningsstrategi ska ge ytterligare kraftsamling och examensrätt för forskarutbildning

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 16:46 CET

Högskolan Dalarnas styrelse har beslutat om en ny forskningsstrategi som ska gälla för perioden 2012 - 2015. Beslutet togs vid styrelsesammanträdet den 17 februari.

De senaste årens strategi för forskningen har givit positiva resultat. Inriktningen har varit att välja profilering framför bredd och att styra större delen av forskningsmedlen till ett begränsat antal profilområden. Det positiva resultatet har visat sig i både vetenskaplig produktion och andel extern finansiering. Nu tar Högskolan ytterligare ett steg framåt för att utveckla forskningen och samtidigt stärka utbildningen.

Den nya forskningsstrategin innebär bl a följande förändringar

Inriktningen på forskningsprofilerna ska ytterligare stärkas och spetsas. De sex forskningsprofilerna är efter vissa förändringar i innehåll och namn följande: Energiomställningar och samhällsprocesser, Hälsa och välfärd, Komplexa system – mikrodataanalys, Kultur, identitet och gestaltning, Stålformning och ytteknik samt Utbildning och lärande.  Målet är att minst två av dem 2015 ska ha hävdat en nationell tätposition och vara internationellt intressanta.

Området Nästa Generations Lärande (NGL), där Högskolan redan idag ligger långt fram med sin stora andel nätbaserad utbildning, ska följas upp med en kraftfull forskningssatsning för att befästa en nationellt ledande ställning. I fokus står pedagogisk förnyelse med hjälp av en teknisk välutvecklad lärmiljö.

Forskningen i anslutning till lärarutbildningen ska stärkas och ges en tydligare plats. Forskningen kommer att spänna från förskolan till gymnasieskolan och från skolämnen och skolutveckling till mer samhällsvetenskapliga perspektiv. Samverkan med skolor och förskolor i regionen är en viktig del.

Examensrätt för forskarutbildning inom minst två forskningsområden, med koppling till forskningsprofilerna, ska ha tilldelats Högskolan under perioden 2012 - 2015.

Samverkan med det omgivande samhället ska starta redan på idéstadiet. Det handlar om ett fördjupat partnerskap med arbetslivet, eller med ett ännu starkare ord, samproduktion, som lyfts fram som ett centralt begrepp i Högskolans vision.

För ytterligare information, kontakta gärna

Kerstin Öhrn, prorektor
telefon 070-612 81 66Anna Hägglund
Informationsansvarig forskning
Informationsavdelningen