Medierådet

Pressmeddelande: Ny rapport om onlinespel som sociala mötesplatser

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 11:13 CEST

Medierådet lanserar idag rapporten Världen som spelplan - gränsöverskridande i onlinespelskulturen, skriven av Jonas Linderoth och Camilla Olsson vid Göteborgs universitet. Det är en kvalitativ rapport om onlinespel som sociala mötesplatser där nio personer ger sin bild av vardagliga möten i spelvärlden. Rapporten handlar om gränsöverskridande gemenskap, möten med andra kulturer, utvecklade språkkunskaper och spelare som reser till varandra och träffas IRL. Men det är även en rapport om kulturkrockar, exkludering och sexualisering.


- Rapporten visar att digitala spel online är sociala mötesplatser där spelare från hela världen möts och spelar tillsammans, säger Ann Katrin Agebäck, kanslichef på Medierådet. Ofta är den sociala aspekten i spelen central för spelarna, vilket är okänt för många.

Onlinespelen är en tydlig prestationskultur där man är välkommen om man är en skicklig spelare och därför blir saker som åldersskillnader, nationalitet och social klass inte lika centralt som det är på andra sociala arenor. Det är vanligt att äldre och yngre spelar ihop men bara om de yngre spelarna kan kommunicera på de äldre spelarnas nivå.

- Denna prestationskultur åsidosätts dock av en sak: om spelaren är kvinna framträder stereotypa könsuppfattningar som gör att onlinespelandet får andra sociala regler, säger Jonas Linderoth, författare till rapporten.

Kvinnliga spelare särbehandlas och utsätts också för en sexualisering i spelvärlden. Många har utvecklat motstrategier där exempelvis kvinnor utger sig för att vara män, män för att vara kvinnor eller håller könstillhörigheten hemlig.

- Världen som spelplan bygger på en kvalitativ studie och man kan inte dra allmängiltiga slutsatser, men det finns anledning att titta närmare på hur det manliga befästs som norm även i onlinespelens värld, säger Ann Katrin Agebäck.

Läs hela rapporten på www.medieradet.se/onlinespel


Vid frågor, vänligen kontakta: Ann Katrin Agebäck, kanslichef Medierådet tel. 08-405 30 21, 070-657 12 98, e-post: ann-katrin.ageback@culture.ministry.se eller
Jonas Linderoth, tel. 070-959 60 22, e-post: jonas.linderoth@ped.gu.se

Medierådet är ett kunskapscentrum om barns och ungas medievardag. Vårt uppdrag gäller alla rörliga bildmedier; internet, dataspel, film och tv. Syftet är att stärka barn och unga som mediekonsumenter, att minska riskerna för skadlig mediepåverkan samt att öka förståelsen för barns och ungas kreativitet och aktiviteter på internet. Medierådet är en kommitté inom Regeringskansliet. För mer information, besök vår webbplats: www.medieradet.se