Attac Sverige

PRESSMEDDELANDE OCH INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 11:15 CET

Attac, SEKO, Miljöförbundet Jordens Vänner, LO-distriktet i Skåne och Transport avd 12 uppvaktar regeringen

I morgon tisdag den 1 november kommer representanter för Attac, SEKO, Miljöförbundet Jordens Vänner, LO-distriktet i Skåne och Transport avd 12 att uppvakta näringsminister Thomas Östros i samband med Socialdemokraternas partikongress i Malmö. Uppvaktningen sker som ett led i kampanjen Upprop för Rättvisa och Gemensam Välfärd, som idag stöds av organisationer som representerar över 700 000 medlemmar.

Med anledning av uppvaktningen inbjuder vi till en presskonferens på Malmömässan samma dag.

Tid: Tisdagen den 1 november 2005 kl 12.00.

Plats: Sammanträdesrum 3 (J), intill pressområdet.

Initiativet till uppropet togs förra året av Attac Malmö, SEKO Skåne, Transport avd 12 och Miljöförbundet Jordens Vänner Malmö-Lund. Därefter har flera olika organisationer anslutit sig, bl a fackförbunden SEKO, Handels, Byggnads, Synskadades Riksförbund, avdelningar inom Metall och Kommunal och SITS, Sjukvården Inte Till Salu. Även en rad författare, professorer och andra kända personer som Stellan Skarsgård, Lena Endre, Hans Alfredson, Göran Greider med flera chefredaktörer, Maria-Pia Boethius, Miss Universum, Doktor Kosmos, Mikael Wiehe och bandet Svenska Akademien har undertecknat uppropet.

Uppropet kräver ett stopp för fortsatta privatiseringar och avregleringar. Vi vill utveckla den gemensamma välfärden, inte sälja och avveckla den. Vi vill bli behandlade som medborgare i ett demokratiskt och solidariskt samhälle och inte reduceras till kunder på en marknad.

De senaste åren har såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar drivit en politik som dominerats av en övertro på marknadens förmåga att lösa alla problem. Med argument om att ökad konkurrens leder till lägre priser, bättre kvalitet och fler jobb har driften av bl a skolor, sjukvård, vatten, el och tågtrafik överförts till privata företag. Sverige har rent av blivit världsbäst på avregleringar. Det är inget att vara stolt över. Dan Anderssons utredning om avregleringarna har visat att resultatet blivit det motsatta. Idag är det inte medborgarnas bästa utan bolagens vinst som är målet.

Vi efterlyser en regering som nu med facit i hand är beredd att ändra kurs, som i Sverige och på den globala arenan, inom EU och WTO, verkar för att grundläggande välfärdstjänster betraktas som mänskliga rättigheter och inte som handelsvaror på marknaden.

Det är dags att lyssna på alla dem som drabbats av marknadsaktörernas ansvarslöshet. På dem som upplevt hur fackliga rättigheter och yttrandefriheten hotas i upphandlingskarusellen. På dem som inte längre har råd att betala sin elräkning. På de fattiga länder som av EU (och Sverige) i GATS-förhandlingarna pressas att släppa in de privata transnationella tjänsteföretagen.

Uppropet är ett led i ett omfattande engagemang mot den nyliberala politiken, för gemensam välfärd. SEKO har länge drivit kampanjen "Reglera avregleringen". Attac har anordnat seminarier om priviatiseringspolitiken på svenska och internationella social forum. Attac har även medverkat i globala kampanjer som rör WTO:s tjänstehandelsavtal GATS. Byggnads befinner sig i en konflikt p g a att EU:s tjänstedirektiv hotar kollektivavtalen. Miljöförbundet Jordens Vänner har uppmärksammat utförsäljningen av våra allmänningar som skog, vatten, energi och kollektivtrafik.

Den 22-23 oktober arrangerade Attac, SEKO, Miljöförbundet Jordens Vänner, Sjukvården Inte Till Salu och ABF i Stockholm en rad seminarier om privatiseringen av tågtrafiken, sjukvården och naturresurserna. Dessutom anordnades ett möte om hur arbetet med Upprop för Rättvisa och Gemensam Välfärd ska drivas vidare.

För mer information eller kommentarer, kontakta:

Gunilla Andersson, Attac, tel. 073-555 61 60

Läs mer om uppropet på www.attac.se eller www.gemensamvalfard.se