Socialdemokraterna Norrbotten

Pressmeddelande om fortsatt extremt hör ungdomsarbetslöshet

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2011 12:35 CET

Med anledning av de senaste alarmerande rapporterna om den fortsatt - och extremt - höga ungdomsarbetslösheten riktar riksdagsledamot Maria Stenberg i en interpellation en direkt fråga till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. - Den absurt höga ungdomsarbetslösheten får fruktansvärda konsekvenser både personligt för de måga unga som stängs ute från arbetsmarknaden och för hela utvecklingen i Sverige, säger Maria Stenberg och undrar om regeringen har tänkt presentera några insatser och i så fall vad?
Interpellationen beräknas kunna behandlas i riksdagen inom de närmaste veckorna.   Interpellation till statsråd

Ungdomsarbetslöshetens konsekvens för ungas inträde i samhällslivet
Under andra kvartalet 2011 var drygt 190 000 ungdomar i åldern 15-24 år arbetslösa. Detta motsvarar en relativ arbetslöshet på 27 procent. Sverige har därmed en ungdomsarbetslöshet som ligger över genomsnittet inom EU. Sverige riskerar därmed att en stor del av en ungdomsgeneration får betydande svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden och därmed även riskera att inte kunna ta en aktiv del i samhällslivet.

I många delar handlar ingången till samhällslivet om att få ett arbete med schyssta villkor och en lön som går att försörja sig på. Arbetsmarknaden kräver idag kunskap, kompetens men även arbetslivserfarenhet. Alltför många unga i Sverige saknar idag gymnasiekompetens och missar därmed möjligheten att kunna få erfarenhet av arbetsmarknaden. Utanförskapet bland unga vuxna i Sverige ökar, nu när det även konstateras att antalet unga som får aktivitetsersättning ökar dramatiskt. Sverige riskerar att utsortera unga vuxna i förtid.

Vilka åtgärder ämnar statsrådet Hillevi Engström vidta för att underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden?
 
………………………………………
Maria Stenberg (S)

För mer information:
Maria Stenberg
070 222 18 06

Socialdemokraterna i Norrbotten

Läs mer om oss på http://www.socialdemokraterna.se/norrbotten
eller följ våra riksdagsledamöters blogg http://www.norrblogg.blogspot.com