Jönköpings läns bildningsförbund

Pressmeddelande: Om partiernas syn på framtidens folkbildning

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 14:29 CEST

Jönköpings läns bildningsförbund höll idag pressträff på Stadsbiblioteket i Jönköping.

För er som missade denna meddelas bl.a. att:

Närmare 96% av länets politiker håller med om att folkhögskolor och studieförbund är en positiv resurs för länets kommuner och landsting.
Sammanfattningsvis ar vi glada över länets politikers positiva värdering av folkbildningsfrågor och ser fram mot en mandatperiod med dessa frågor högt upp på dagordningen.

- Kultur och folkbildning ska finnas i hela länet under hela livet!

Materialet publicerat på vår hemsida. Där hittar du en sammanställning i med svaren ur ett regionalt perspektiv samt svarsmaterialet i sin helhet, så du kan ta fram nyanser på riksdags, landstings och kommunnivå samt även se skillnader mellan partierna på alla nivåer.

http://jlbf.nu/politiker.htm

Jönköpings läns bildningsförbund fungerar som länets företrädare och intressebevakare av den samlade folkbildningen, 9 studieförbund, 9 folkhögskolor, SISU idrottsutbildarna, länsmuseum och länsbibliotek .

www.jlbf.nu