Bengtsfors kommun

Pressmeddelande – personalenkät genomförd i

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 10:43 CET

Media för fri publicering

Bengtsfors kommun har genomfört en utvärdering av de kommunanställdas arbetssituation. Undersökningen har gjorts vid Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, vid Karlstads universitet.

Utredningen visar att medarbetarna i Bengtsfors kommun trivs. Det förekommer
i ganska hög grad ett förtroende för den närmaste chefen och det förekommer ett
ömsesidigt förtroende och respekt mellan arbetskamraterna.

Undersökningen omfattar samtliga Bengtsfors kommuns tillsvidareanställda och
svarsfrekvens uppgår till knappt 79 procent, vilket är mycket bra i jämförelse med
andra liknande undersökningar.

Den höga svarsfrekvensen innebär att de anställdas
åsikter kommer fram på ett rättvisande sätt. En stor del av respondenterna strävar efter
att utvecklas på sitt arbete och tycker även att arbetsuppgifterna är viktiga och
meningsfulla. 90 procent är stolta över sitt arbete, men endast 37 % är stolta över att
ha Bengtsfors kommun som arbetsgivare. Det finns bl a en önskan bland de anställda
om att chefer oftare ska besöka arbetsplatserna.

Undersökningen visar också att arbetet
med att nå ut med budskapen i Vision 2014 inte lyckats helt, endast 25 % av alla
respondenter känner delaktighet i kommunens arbete med visionen. (Hela
undersökningen finns publicerad på kommunens hemsida www.bengtsfors.se från och
med idag den 1: e februari.)

- Enkätundersökningen är en så kallad nollmätning, dvs det är den första
undersökningen vi gör bland våra anställda i denna omfattning. Vi kommer nu att
analysera utredningen och bestämma vilka åtgärder vi skall vidta med anledning av
resultatet, sedan kommer vi att följa upp effekterna genom att genomföra en liknande
undersökning bland de anställda om ca 2 år. De åtgärder vi kommer att genomföra
får positiva effekter även för våra brukare genom att våra anställda får
förutsättningar för att utföra ett ännu bättre arbete, säger kommunchef Solveig
Andersson.

- Analysen som gjorts av Cerut är ett mycket spännande material. Vi har fått en bild
över hur våra anställda upplever sin arbetssituation. Det skall bli stimulerande att få
jobba vidare med materialet och komma fram till vilka förbättringar som bör göras.
Vårt mål är att förbättra resultaten vid nästa mätning. Jag upplever undersökningen
som ett bra underlag för framtiden, säger personalchef Anders Alin.

Frågor besvaras av kommunchef Solveig Andersson, tfn 0531-526005 alt. 0709-
377005 eller personalchef Anders Alin, tfn 0531-526054 alt 0709-377054.

För Bengtsfors kommun
Sofia Magnusson
Kommuninformatör
Läs mer om Bengtsfors kommun på
www.bengtsfors.se