Högskolan Dalarna

PRESSMEDDELANDE Projekt om sexuellt våld i krig får 1 mkr från Brottsofferfonden

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 17:57 CEST

Ett forskningsprojekt om flyktingars erfarenheter av sexualiserat våld och deras behov av vård har nu fått 1 040 000 kr i stöd av Brottsofferfonden. Projektet, som drivs i samarbete med Röda Korset, fick redan under våren som startplåt 150 000 kr i stöd från Centrum för klinisk forskning Dalarna, CKF.

De individer som kommer att delta i projektet hämtas från Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade (RKC) på två orter, Hedemora och Uppsala.

- Vi är otroligt glada över att nu någon vill satsa på detta, säger Marie Klingberg Allvin, som tillsammans med Ulrika Byrskog, har varit drivande kraft bakom tillkomsten av projektet. Hon är barnmorska, har doktorerat i internationell hälsa och arbetar som lärare vid Högskolan Dalarna. Ulrika Byrskog är verksam som barnmorska vid Kvinnokliniken, Falu lasarett. 

- Vi vill synliggöra både män och kvinnors erfarenheter av krigstrauma och kartlägga vilka konsekvenserna är för hälsan och på vilket sätt man tar hjälp av hälsosjukvård i Sverige. Vi kommer att ha speciellt fokus på kvinnor och deras utsatthet i krig och på vilket sätt de systematiskt utsätts för sexuellt våld, framhåller Marie Klingberg Allvin.

Vetenskapligt finns det studier genomförda från konfliktområden men inga från ett sammanhang som detta, nämligen att personer kommer som flyktingar och genomgår asylprocess samtidigt som de bearbetar sina upplevda trauman.

- Den dubbla utsattheten måste lyftas fram och beskrivas vetenskapligt. Med projektet ska vi kartlägga vårdbehoven och hoppas generera kunskap för vårdpersonal och andra aktörer inom samhället som möter denna grupp. Det handlar då främst om kvinnosjukvården, primärvården inklusive mödrahälsovården, och psykiatrin, avslutar Marie Klingberg Allvin.

Bakom projektet står som sökande Pia Olsson, docent och forskare vid Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala universitet. Större delen av stödet kommer att användas för att finansiera Ulrika Byrskogs arbete där hon nu går in i rollen som doktorand. Marie Klingberg Allvin kommer att vara hennes handledare. Ulrika Byrskog har sina rötter i Orsa och Marie Klingberg Allvin i Leksand.

Pressbild
Högupplöst bild finns för nedladdning på www.du.se/hogupplost

Kontakt
Marie Klingberg Allvin, tel 070-717 44 14, e-post mkl@du.se