Cryptzone AB

Pressmeddelande-rättelse

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 09:22 CEST

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument.

Göteborg den 4:e september 2008 - Styrelsen i Cryptzone AB (publ), org.nr. 556646-3013, meddelade via pressmeddelande den 2 september om utgivning av teckningsoptioner. I meddelandet angavs att styrelsemedlemmar, ledning och medarbetare har tecknat totalt 600 000 optioner med rätt att teckna vardera 1 B-aktie med lösenpris kr 3,25 under perioden 1 - 31 juli 2010.

Rätt antal skall vara 640 000 optioner.

Emissionen innebär då vid full konvertering till B-aktier en utspädning om 4,27 procent och ej som tidigare angivits 4,01 procent.

Om Cryptzone:

Cryptzone är en erkänd marknadsledare inom området för förebyggande av informationsläckage som säkrar både vilande information och information i rörelse genom den industribeprövade Simple Encryption Platform (SEP). Cryptzone tillhandahåller en säkerhetsteknologi som användare verkligen kan och kommer att använda för att på så sätt öka den övergripande informationssäkerheten och minimera risken för informationsläckage. Med Cryptzone kan användare säkra email, filer, foldrar, diskar, USB-minnen och mobila enheter utan att behöva ändra sitt sätt att arbeta samtidigt som IT- avdelningarna har full kontroll över användarrättigheterna. Företaget har kontor i Göteborg, New York (USA) och München (DE). Mer information om företaget och dess utbud av krypteringslösningar och produkter för förebyggande av informationsläckage finns på www.cryptzone.se.

Cryptzones aktie är listad på First North, Stockholmsbörsen. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i OMX. Certified Adviser på First North: Thenberg & Kinde Fondkommission AB. Tel: 031-745 50 00

För mer information:

Peter Davin, VD
Email: peter.davin@cryptzone.com
Tel: +46 (0)701 839 199