Bengtsfors kommun

Pressmeddelande – Så mycket har Bengtsforsborna tjänat på Learfastigheten

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 13:23 CEST

Lear-byggnaden köptes in 1987 för 60 miljoner kronor och sedan Lear lämnade
lokalen 1999 har kommunen erhållit cirka 150 miljoner kronor i hyresintäkter
och genom den valutasäkring i dollar som tecknades i samband med hyresavtalet.
Samtidigt som kommunen har kunnat hyra ut lokalen till andra hyresgäster.
Hyresavtalet med Lear gick ut i september 2007 och därmed kommer en årlig vinst att bytas mot en årlig förlust. Räknar man bort intäkterna från Lear, gick byggnaden med 2,6 miljoner kronor i förlust år 2007, och en motsvarande förlust kan man räkna med framöver. Byggnaden har ett stort eftersatt underhåll, vilket innebär att den verkliga förlusten kommer att bli ännu större inom några år.

Redan hösten 2002 började planeringen med att successivt anpassa kommunens
verksamhet till minskade intäkter då det var känt att de årliga intäkterna på 18
miljoner kronor skulle försvinna under 2007. Kommunens kostnader har, i god tid,
stegvis minskats vilket inneburit årliga överskott. Dessa har använts på bästa tänkbara sätt för att skapa ett så fördelaktigt läge som möjligt från år 2008 och framåt. De har använts till att både amortera på lån och skriva ner värdena på fastigheter som haft för höga sådana i balansräkningen tidigare.

Om överskotten inte använts på det sätt som gjorts hade kommunens kostnader för
räntor och avskrivningar varit 10 miljoner kronor större per år, vilket skulle innebära
minskat utrymme för annan verksamhet med motsvarande belopp eller behov av
skattehöjning.

- Avtalet med Lear har skapat goda ekonomiska förutsättningar för kommunen. Nu är det läge att låta privata aktörer, som har helt andra möjligheter att utveckla lokalerna för en fortsatt positiv effekt för kommuninvånarna, att ta vid. För kommunen är det svårt att väga satsningar på industrifastigheter mot kärnverksamhet som vård, skola och omsorg, säger kommunchef Solveig Andersson.

Om inte den långsiktiga strategin fullföljts hade det inneburit 18 miljoner kronor
i mindre intäkter och 10 miljoner kronor i högre kostnader per år från 2008,
vilket tillsammans motsvarar en skattehöjning om 1 kr och 85 öre.

Frågor besvaras av controller Katrin Thoor, tfn 0531-526038 alt. 0709-377038 eller
kommunchef Solveig Andersson, tfn 0531-526005 alt. 0709-377005.