Sveriges Förenade Studentkårer, SFS

​Pressmeddelande: SFS har undertecknat The Bergen Declaration - Uniting for a Global Student Voice

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2016 09:36 CEST

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har undertecknat The Bergen Declaration, en global överenskommelse som togs fram av studentkårer från Europa, Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Asien och Stilla havet vid seminariet Global Student Voice som arrangerades i Bergen (Norge) i maj 2016.

The Bergen Declaration är en gemensam överenskommelse med grundläggande värderingar om högre utbildning och akademin. Nu har SFS valt att skriva under deklarationen. Problem som en student möter i sin vardag i det svenska utbildningslandskapet har gemensam karaktär med de problem studenter möter världen över. 

Högre utbildning är en mänsklig rättighet och för att driva på realiseringen av målet arbetades The Bergen Declaration fram för att ena studentkårer i en global studentröst, genom att koppla lokala utmaningar till en internationell nivå och genom att studenter skapar internationella nätverk för utbyte av idéer och best practice.

– Idag blossar debatten om akademins styrning och akademins frihet i Sverige. För oss är undertecknadet av The Bergen Declaration en tydlig markering för vår grundläggande syn på högre utbildning. Utbildning är en mänsklig rättighet och akademin ska ha en hög grad av frihet. Studenter ska ha rätt att oberoende organisera sig och högre utbildning ska alltid vara till för alla, säger Caroline Sundberg, ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS).

– När Sverige och andra länder stänger gränserna väljer studenterna att gå samman för internationell solidaritet och mobilisering mellan studenter världen över. Vi ser fram emot att stötta det arbete som görs utanför Sverige för att förbättra förutsättningar för studier och akademins organisering för alla. Men även att själva lära oss mer om hur vi kan lösa de utmaningar som finns här i landet, säger Caroline Sundberg, ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS).

SFS har sedan tidigare sympatiserat med deklarationen, genom medlemskapet i European Students’ Union (ESU), men önskade förstärka sympatierna med ett eget undertecknande av deklarationen för att stödja den globala studentrösten. Högre utbildning är en mänsklig rättighet, oberoende var i världen utbildningen organiseras. Enade är studenterna som starkast.

The Bergen Declaration finns att läsa här.

Presskontakt och frågor

Anna Wallgren, press- och kommunikationsansvarig (vik)

076-544 01 09

anna.wallgren@sfs.se 

Sveriges förenade studentkårer, SFS, arbetar för studenternas bästa genom att påverka den nationella politiken. Vi arbetar med studenters trygghet och rätten till en bra utbildning. Vi samlar landets studentkårer och representerar över 300 000 studenter och doktorander.