Paper Province

PRESSMEDDELANDE - The Paper Province det goda exemplet i Venedig

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 10:22 CEST

 

Pressmeddelande 19 oktober, 2010

The Paper Province det goda exemplet i Venedig

Bilden av Värmland som en europeisk föregångare i klusterarbete blir starkare och starkare. Den 28-29 oktober samlar EU:s generaldirektorat för näringsliv en grupp experter i Venedig för att diskutera hur kommunikation kan användas som ett verktyg för klusterutveckling. Mats Williams är speciellt inbjuden för att dela med sig av sina erfarenheter och lärdomar från The Paper Province.

- Det är naturligtvis hedrande att The Paper Province används som det goda exemplet i detta sammanhang. Det förstärker bilden av att den positiva utveckling som sker i Värmland väcker intresse i Europa, säger Mats Williams, vd på The Paper Province.

Arbetsmötet i Venedig arrangeras av INNO NETS, ett projekt där svenska VINNOVA och andra innovationsmyndigheter i Europa arbetar med riktlinjer för innovationsutveckling inom näringsliv och samhälle. INNO NETS drivs av PRO INNO Europe, en del inom Europakommissionens Generaldirektorat för näringsliv. Målsättningen är att bidra till en ny, förbättrad innovationspolitik i Europa genom att inspireras och lära av de bästa.

Mats Williams är inbjuden för att berätta hur The Paper Province använt kommunikation för att skapa uppmärksamhet, publicitet och opinion till nytta för klusterorganisationens medlemsföretag.

Ett kluster i världsklass

För The Paper Province är inbjudan en i raden av framgångar på senare tid. Tidigare i år utsågs klusterorganisationen till ett kluster i världsklass när Europas mest framgångsrika kluster rankades av European Cluster Observatory.

- Framgångarna för The Paper Province och det värmländska klusterarbetet har inte kommit till av en slump. Det ligger mycket hårt arbete bakom de goda resultat som näringsliv, Karlstads universitet, Region Värmland och andra offentliga organisationer åstadkommit genom ett fruktfullt samarbete och som gynnat både företag och vår regionen, säger Mats Williams.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Williams, vd, The Paper Province, tfn: 070-627 49 42The Paper Province är ett ledande kluster för samverkan mellan aktörerna inom pappers- och massaindustrin i Värmland med omnejd. Ingen annanstans finns så mycket kompetens samlad inom massa- och pappersindustrin som här. The Paper Province består idag av ett 90-tal medlemsföretag och utsågs 2010 till ett europeiskt kluster i världsklass. www.paperprovince.com