Högskolan Dalarna

PRESSMEDDELANDE: Unik spetsutbildning med inriktning mot stål- och verkstadsindustrin

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 07:00 CET

Högskolan Dalarna startar hösten 2010 ett tvåårigt Masterprogram i Formnings- och ytteknik om 120 högskolepoäng. Programmet ges på engelska och utvecklas i samarbete med SSAB, Outokumpu Stainless, Tunnplåtsgruppen, Triple-Steelix och Rostfria gruppen samt Jernkontoret. Samarbetet sker inom ramen för ett KK-stiftelseprojekt.

 -Programmet vänder sig till studenter som vill gå vidare med en doktorsutbildning och som vill arbeta som projektledare inom industriell forskning och utveckling inom såväl stål- som verkstadsindustrin, säger professor Göran Engberg, vid Högskolan Dalarna. Företagen behöver den här typen av kompetens.

Utbildningen är till stor del projektinriktad, ofta baserad på praktiska industriella problem. Projekten ska knyta samman de teoretiska momenten, ge möjlighet till syntes och bidra till att studenterna utvecklar sin problemlösande förmåga. Utbildningen sker i kurs- och projektform och kurserna som ingår i programmet är indelade i moduler. Kurserna i programmet utvecklas i möjligaste mån för samläsning och för att kunna ges på distans, dvs genom nätbaserad utbildning.

Programmet är i stora delar tillgängligt för samläsning med andra Mastersprogram inom Materialvetenskap, med bl.a. Civilingenjörsprogrammet Materialdesign och ett kommande Nordic International Masters Program (NIMP).

För att vara behörig att söka till mastersprogrammet krävs examen om minst 180 hp i materialteknik eller maskinteknik, eller motsvarande

För ytterligare information kontakta gärna Göran Engberg, professor i materialvetenskap, tfn 023-77 85 66, mobil 070-350 85 66,e-post gen@du.se, eller programansvarig Mohammed Tahir, universitetslektor i materialvetenskap,  tfn 023-77 88 22, e-post mta@du.se.