Uppsala studentkår

Pressmeddelande: Uppsala studentkår välkomnar Eva Åkesson

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 12:28 CET

Idag har regeringen utsett Eva Åkesson till ny rektor vid Uppsala universitet. Eva Åkesson är professor i kemisk fysik och arbetar nu som prorektor vid Lunds universitet.

–        Det är glädjande att regeringen valt att följa universitetets förslag, säger Karin Nordlund, ordförande vid Uppsala studentkår. – Vi ser positivt på att Uppsala universitets styrelse tydligt lyssnat på hörandeförsamlingen, där studentrepresentationen varit god, säger Karin Nordlund.

–        Eva Åkesson är en person som har gett uttryck för att hon vill ta tillvara studenternas åsikter, vi hoppas att det kommer att märkas när hon tillträder. Studentinflytandet är centralt för universitets verksamhet både när det gäller kvalitet och rättssäkerhet, säger Fatma Aksal, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar vid Uppsala studentkår.

–        Vi tror på en fortsatt konstruktiv dialog med universitetet gällande doktorandernas situation och villkor, där frågan om anställning för alla doktorander förstås blir central, säger Jenny Ehnberg, Doktorandnämndens ordförande. Att doktoranderna har en god arbetsmiljö är helt avgörande för att Uppsala universitet ska kunna ha en ledande ställning internationellt såväl som nationellt, säger Jenny Ehnberg.

–        Uppsala studentkår hoppas att utnämningen av Eva Åkesson visar på ett universitet som kommer att fortsätta satsa på grundutbildning av högsta kvalitet och forskning i framkant, jämlikhetsarbete och en rekrytering präglad av mångfald, säger Lars Niska, vice ordförande med studiesocialt ansvar vid Uppsala studentkår.

Eva Åkesson tillträder som rektor för Uppsala universitet i januari 2012.

För ytterligare information, kontakta:
Karin Nordlund, ordförande, Uppsala studentkår
Telefon: 018-480 31 01 alt. 0761-09 80 01
Fatma Aksal, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar, Uppsala studentkår
Telefon: 018-480 31 02 alt. 0761-09 80 02
Lars Niska, vice ordförande med studiesocialt ansvar, Uppsala studentkår
Telefon: 018-480 31 03 alt. 0761-09 80 03
Jenny Ehnberg, ordförande Doktorandnämnden
Telefon: 0735-41 64 74