Högskolan Dalarna

PRESSMEDDLANDE:Ny avhandling lyfter fram yrkeselevers språkpotential

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 12:15 CEST

Maria Westman, som undervisar i svenska språket vid Högskolan Dalarna, har lagt fram sin avhandling i ämnet nordiska språk. Titeln på hennes avhandlingär Skriftpraktiker i gymnasieskolan. Bygg- och omvårdnadselever skriver.

- Bakgrunden till hela mitt avhandlingsprojekt är att jag i min verksamhet som lärare uppfattade att en del elever var skrivovilliga, medan andra inte hade några som helst problem att skriva. Jag frågade mig hur man kan förstå detta och vilka konsekvenser dessa skillnader har, säger Maria Westman.

- Jag har försökt kartlägga olika funktioner i skrivandet och se på skrivandet situationellt. Den text som eleverna skriver säger inget i sig om man inte ser till hela situationen och hur eleverna använder sig av sin text. Att man undersöker yrkeselever finns det idag inte så mycket studier om.

Det finns en föreställning om att man i sin kommande yrkesroll, t ex på en byggarbetsplats, inte behöver goda språkkunskaper, men så är det inte, menar Maria Westman. På våra arbetsplatser är allmänt sett språket en maktfaktor. Skolan har därför en viktig roll i att ge alla elever tillgång till olika praktiker av språk. Skrivandet skulle kunna vara en mer kreativ process, där eleverna skriver fram kunskap och förstår hur de ska göra.

- Det som överraskade mig i mötet med byggklassen är att eleverna skriver litet, men samarbetar i par, argumenterar och resonerar kring olika lösningar på ett sätt som jag inte var medveten om. De elever som jag mötte var tryggare i sin roll på bygglektionerna än i de mer allmänna ämnena. Man kan rentav säga att de rörde sig mellan två olika världar. Omvårdnadseleverna däremot fanns hela tiden i ett och samma sammanhang. Den potential som yrkeselever har i sitt muntliga språk visar att här finns det utvecklingsmöjligheter för skolan att ta vara på i sin undervisning. Om jag som svensklärare hade haft den kunskapen tidigare, kunde jag ha arbetat på ett annat sätt för att ge yrkeseleverna bättre möjligheter att öva upp sitt språk.

Mer om Maria Westman

Maria Westman bor sedan barnsben i Västerbyn i Stjärnsundtrakten, Hedemora kommun. Hon började sin anställning vid Högskolan Dalarna 1999 efter tio års verksamhet som gymnasielärare i engelska och svenska.

Foto

Högupplöst foto finns för nedladdning på www.du.se/hogupplost

Disputationen

Disputationen ägde rum vid Stockholms universitet den 25 april.

Mer information

Mara Westman nås säkrast per telefon 070-526 50 12 p g a pågående flytt i Högskolans lokaler. Hennes fasta telefon har nummer 023-77 82 96. E-post mhl@du.se.