Exportrådet

Pressmöte 24 maj: Framgångsfaktorer och hinder för snabbväxande exportföretag

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2004 09:00 CEST

De företag som lyckades öka sin export över genomsnittet under de senaste åren tror i allmänhet på fortsatta exportökningar, men ökningstakten förväntas bli lägre. Det största hindret för exportframgångar ser man i den ökade konkurrensen från lågkostnadsländer. En stor del av företagen planerar också att flytta ut ytterligare produktion utomlands under de närmaste åren. Det visar en undersökning som Stelacon har låtit genomföra på uppdrag av Exportrådet.

Exportrådet har låtit Stelacon genomföra en intervjuundersökning med de företag vars varuexport hade den snabbaste värdemässiga ökningen under senaste tillgängliga femårsperiod 1998-2002. Undersökningen har begränsats till företag med minst 20 miljoner kronors export sistnämnda år. Statistiska Centralbyrån har levererat dataunderlaget.

Undersökningen kommer att presenteras av Exportrådets VD Ulf Dinkelspiel på ett pressmöte på måndag den 24 maj.

Pressmötet är en del av Stora Exportdagen som arrangeras av Exportrådet. Stora Exportdagen är ett halvdagseminarium då några av nyckelpersoner inom politik och näringsliv möts. Temat är svensk export - nyckeln till tillväxt. På agendan står, förutom undersökningen, både paneldebatt om exportens villkor och konkreta exempel på företag som har lyckats. För mer information se www.swedishtrade.se/utskick/inbjudan.htm


Välkommen!


Tid: Måndagen den 24 maj, kl 09.00

Plats: Näringslivets hus, våning 3, rum 330, Storgatan 19, Stockholm

Anmälan: mailto:press@swedishtrade.seFör ytterligare information kontakta:

Katarina Nyman, informatör Exportrådet, tel 08-783 85 46, 0708-83 85 46


Exportrådet hjälper företag att etablera produkter, tjänster och idéer på nya marknader. Vi har över 350 anställda och kontor i 40 länder. Vi arbetar genom svenska ambassader, konsulat och handelskammare i länder där vi inte har egna kontor. Exportrådet verkar på uppdrag av näringslivet och staten. Omsättningen är cirka 400 miljoner kronor.Detta pressmeddelande finns även på www.swedishtrade.se/press.