Exportrådet

Pressmöte: Exportrådets marknadsöversikt december 2003

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2003 11:37 CET

Tredje kvartalet innebar en kraftfull ekonomisk återhämtning i USA men även ett förbättrat ekonomiskt utfall i Västeuropa och Asien.

Är världsekonomin definitivt på väg in i en återhämtning? Och om så är fallet, kommer även Västeuropa med den valutaförstärkning som man genomgått att fullt ut dras med i uppsvinget? Kan vi räkna med ökad svensk export? Vilka är och hur allvarliga är hoten mot världsekonomins återhämtning?

Exportrådets chefekonom Mauro Gozzo kommer på ett pressmöte den 10 december att presentera ett scenario för de internationella konjunkturutsikterna till och med år 2005 och vad detta innebär i form av möjligheter och hot mot svensk export. Då presenteras även en prognos för svensk varuexport för år 2004 och 2005 per region.

Välkommen!

Tid: Onsdagen den 10 december, kl. 09.00
Plats: Näringslivets hus, våning 3, rum 373/374, Storgatan 19, Stockholm
Anmälan: mailto:press@swedishtrade.se

Välkommen!

För ytterligare information kontakta:
Katarina Nyman, informatör Exportrådet, tel. 08-783 85 46, 0708-83 85 46

Exportrådet hjälper företag att etablera produkter, tjänster och idéer på nya marknader. Vi har över 350 anställda och kontor i 35 länder. Vi arbetar genom svenska ambassader, konsulat och handelskammare i länder där vi inte har egna kontor. Exportrådet verkar på uppdrag av näringslivet och staten. Omsättningen är cirka 425 miljoner kronor.

Detta pressmeddelande finns även på www.swedishtrade.se/press.