Riksgäldskontoret

Pressmöte om ny låneprognos och finansieringsplan, onsdagen den 22 oktober kl. 10.30

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2003 11:47 CEST

Riksgäldskontoret publicerar rapporten Statsupplåning - prognos och analys. I årets tredje nummer finns de nya prognoserna över statens lånebehov i år och under 2004 samt hur statsskulden ska finansieras.

Något av innehållet i rapporten:

Statsskulden fortsätter att växa - nya statsobligationer
Riksgäldskontorets mångmiljardvinst på euro-dollar positionen
Marknaden för realobligationer fördubblad på fem år
Prissättning av statliga garantier

Vid pressmötet medverkar bland annat riksgäldsdirektör Thomas Franzén och Charlotte Lundberg avdelningschef för Skuldförvaltning. Även andra frågor kan komma upp vid mötet, till exempel vilka krav ställer en åldrande befolkning på statens finanser.

Rapporten blir offentlig klockan 09.30 den 22 oktober. Samtidigt kommer ett pressmeddelande. Rapporten kommer att finnas som en pdf-fil på www.rgk.se. Den kan också beställas som trycksak.

Mötet äger rum på Riksgäldskontoret, Norrlandsgatan 15, 8 trappor.

Välkommen!

Frågor besvaras av:

Marja Lång
Informationschef
Tel: 08-613 46 54
marja.lang@rgk.se