OrbiGo AB

Pressrelease: Åkerinäringen får nytt digitalt komradionät

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2016 15:56 CET

OrbiGo - Riksnätet SÅ är ett professionellt nät för yrkesanvändare, med en tjänst framtagen och anpassad för åkerinäringen och yrkestrafiken i samarbete med Sveriges Åkeriföretag.
Nätet bygger på sammankopplade basstationer som gör att användarna kan kommunicera effektivt var de än är, i fält, i skogen eller i staden. - Tjänster såsom talgrupper, GPS-positionering, personlarm med karta och statusmeddelanden mot uppdragsgivaren gör att vårt nät passar utmärkt för åkerinäringen, säger Liza Biehl, grundare till OrbiGo.


Samarbetet mellan OrbiGo och Sveriges Åkeriföretag är unikt i sitt slag och har resulterat i ett nytt kommunikationsnät, skräddarsytt efter Sveriges Åkeriföretags önskemål. OrbiGo bygger täckning där vi vill ha bra täckning vilket möjliggör en effektivare ledning, säger Ulric Långberg, branschansvarig på Sveriges Åkeriföretag.

De nuvarande analoga Åkeri-rikskanalerna på 80MHz kommer på grund av teknisk ålderdom att fasas ut och helt ersättas av OrbiGo - Riksnätet SÅ.


Om OrbiGo AB:
OrbiGo är Sveriges största operatör för privata yrkessektorn inom digital kommunikationsradio i nätverk.
Affärsidén är att erbjuda företag, organisationer och föreningar kommunikationstjänster i abonnemangsform med
möjlighet till utökad täckning, där kunden behöver det och samverkan via digital kommunikationsradio.

Om Sveriges Åkeriföretag:
Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag.

För mer information, vänligen kontakta:
Liza Biehl, OrbiGo AB
E-post: liza.biehl@orbigo.se
Tel: +46 (0)10-49 49 501

Ulric Långberg, Sveriges Åkeriföretag
E-post: ulric.langberg@akeri.se
Tel: +46 (0)8-753 54 00

För ytterligare information om OrbiGo, vänligen se:http://www.orbigo.se/akeri