Kontakt East Holding

PRESSRELEASE FRÅN KONTAKT EAST HOLDING AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 08:57 CEST

Kontakt East Holding AB (publ) ("Kontakt East") tillkännager idag att man har förvärvat alla utestående aktier i YPI Yellow Pages Limited ("Yell.ru"). Köpeskillingen motsvarar totalt ca USD 18 miljoner. Yell.ru förväntas under 2007 ha intäkter om USD 10 miljoner och ett EBITDA-resultat om USD 2 miljoner. Förvärvet förstärker Kontakt Easts ställning som den ledande aktören inom vägledande media (Directory Services) i Ryssland.

Yell.ru innehar en ledande marknadsposition i de ryska städerna St. Petersburg och Perm. Företagets intäkter under 2006 uppgick till ca USD 7 miljoner, med ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om ca USD 0,4 miljoner. Prognosen för 2007 är intäkter om USD 10 miljoner och ett rörelseresultat före avskrivningar om USD 2 miljoner. Företaget erbjuder också tjänster på sin hemsida Yell.ru. Antalet anställda uppgick den 30 juni 2007 till 350 st.

Förvärvet av Yell.ru ligger i linje med Kontakt Easts målsättning att skapa den ledande aktören inom vägledande media i Ryssland. Kontakt East är efter förvärvet den ledande aktören inom vägledande media i Ryssland, med pro forma intäkter under 2007 om USD 23-25 miljoner och en god möjlighet att öka verksamhetens rörelsemarginal.

Integrationsarbetet inleds omedelbart och en affärsplan med detaljerade mål för sammanslagningen kommer att färdigställas under de kommande månaderna och kommuniceras i samband med kvartalsrapporten för tredje kvartalet i år
Köpeskillingen uppgår till ca USD 18 miljoner i kontanter, lån och värdepapper enligt följande: (i) USD 6.000.000 i kontanter per överlåtelsedagen, (ii) USD 6.000.000 i form av ett skuldebrev till säljarna med sex månaders löptid, (iii) USD 2.000.000 i form av ett escrow-arrangemang som löses efter sex månader, samt (iv) 853.500 nyemitterade aktier i Kontakt East. Beslutet att emittera aktier fattades av Kontakt Easts styrelse med stöd av det bemyndigande som gavs på årsstämman den 24 maj 2007. De 853.500 aktierna motsvarar ca 9,2% av utestående aktier efter att emissionen genomförts*. Därutöver skall Kontakt East inom 12 månader emittera 443.000 teckningsoptioner med en teckningskurs om 30 kr/aktie, vilka berättigar säljarna av Yell.ru att teckna totalt ytterligare 443.000 aktier. Som en följd av detta kommer det att utgå kallelse till bolagsstämma inom 12 månader för att ta ställning till beslut om emission av dessa teckningsoptioner.

"Vi är mycket glada över att kunna utöka vår befintliga verksamhet inom vägledande media med Yell.ru. Tillsammans kommer vi att vara den ledande aktören i Moskva, St. Petersburg och i flera andra miljonstäder, häribland Perm. Dessutom kommer vi att vara den största onlineaktören inom vägledande media i Ryssland. De tidigare ägarna av Yell.ru har tillsammans med ledning och anställda byggt en imponerande rörelse och vi är övertygade om att detta förvärv kommer att ge mervärden till våra användare och kunder, samtidigt som vi förbättrar vår kostnadseffektivitet." säger Kontakt Easts koncernchef Filip Engelbert.

"I mina ögon så passar våra två verksamheter ovanligt väl tillsammans. Jag ser fram emot att tillsammans med mina medarbetare ta den sammanslagna rörelsen till nya höjder och att skapa det ledande och rikstäckande varumärket inom vägledande media." fortsätter Filip Engelbert.

Yell.ru förväntas konsolideras från och med 15 augusti 2007
Förvärvet kommer att meddelas de Ryska konkurrensmyndigheterna..

Kontakt Easts certified advisor är E. Öhman J:or Fondkommission AB.

Mannheimer Swartling har varit Kontakt Easts juridiska rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Filip Engelbert, VD och Koncernchef, Kontakt East
Tel +46 (0) 70 86 22 186
email: filip.engelbert@kontakteast.se

Robert Eriksson, Corporate Communications, Kontakt East
Tel: +46 (0)701 11 26 15
email: robert.eriksson@kontakteast.se

* Före denna emission fanns det totalt 8.400.000 aktier i Kontakt East och bolaget har dessutom utfärdat 1.600.000 teckningsoptioner som var och en berättigar till teckning av en ny aktie.