Polopoly AB

Pressrelease från MktMedia: Mediasveriges största webbsatsning ger svenska lokaltidningar stark framtidsposition

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 14:34 CEST

Sveriges genom tiderna största samordningsprojekt inom medievärlden, Mktwebb, ska rita om kartan över den internationella och nationella annonsmarknaden. Under 2008 får 47 svenska dagstidningar en ny gemensam webbplattform för sina nätupplagor. Målet är att binda samman de starka lokala plattformarna till en gemensam nationell aktör inom affärsutveckling och annonsförsäljning.

- Ett samlat utvecklingsarbete är nyckeln till att vi flyttar fram positionerna rejält, säger Tomas Brunegård, VD och koncernchef Stampengruppen. Samarbetet har inte bara möjliggjort ett nytt sätt att påverka annonsmarknaden. Nu har vi även lagt grunden för fler intäktsdrivande tjänster och redaktionell utveckling.

Mktwebbprojektet har omfattat tidningsgrupperingarna inom Stampen, d v s Promedia, Mediabolaget Västkusten, GP, Rubrik Media, Ingress Media, samt koncernerna MittMedia och Eskilstuna-Kuriren. I projektet deltar också NLT, Nya Lidköpings Tidning som part.

- Utan koncerntillhörigheten hade vi omöjligt kunnat göra den här resan som enskilda tidningar, säger Mikael Ericsson, VD Rubrik Media. Nu har vi säkrat framtiden på ett sätt som annars bara de större titlarna har kraft till.

Det är utvecklingsbolaget Mktmedia som drivit och samordnat arbetet, där fokus under 2008 har legat på att utveckla och implementera webbplatsprojektet. Plattformen med standardiserade annonsutrymmen är utvecklad av webbpubliceringsföretaget Polopoly och lanseringsfasen har pågått sedan våren 2008.

Den 29-30 september samlas projektets mediebolag, mktmedias ägare, för att diskutera nästa steg inom såväl utvecklingen av plattformsbaserade tjänster som nya verksamhetsområden.

- Flera nordiska tidningsgrupperingar har visat intresse för Mktwebb, vilket är jätteroligt säger Bosse Svensson, VD Mktmedia. Inom kort lanserar vi nya plattformsprojekt inom bland annat mobila tjänster. Allt med fullt fokus på samordningsvinster och gemensam affärsutveckling.

FÖR MER INFORMATION

Bosse Svensson, VD Mktmedia

tfn +46(0)76 816 48 48

Mikael Ericsson, VD Rubik Media

tfn +46(0)70 594 23 35

Stampen är en snabbt växande mediekoncern och en av Sveriges största tidningsägare. Verksamheten består även av interaktiva mötesplatser, tryckerier, distributionsbolag, radiostationer och nyhetsbyråer. Bolaget beräknas innevarande år omsätta fem miljarder kronor och har även omfattande verksamheter i dotter- och intressebolag. www.stampen.com

Mktmedia är Stampengruppens utvecklingsbolag med Mittmedia, Nya Lindköpings-Tidningen och Eskilstuna-Kuriren som minoritetsägare. Bolagets huvuduppgift är att samordna insatser kring nya medier, övergripande forskning och utveckling samt samarbeten och samordningar i den traditionella tidningsverksamheten. Allt för att skapa möjligheter till nya intäkter och minska kostnader för koncernens bolag. www.mktmedia.se

Polopoly är ett snabbt växande svenskt företag som utvecklar programvara för content management och personalisering för alla digitala kanaler. Bland kunderna märks bland annat Stampen, MittMedia, Eskilstuna-Kuriren, SVT, NRK, TV4, IDG, Sony Ericsson, Expressen, Regeringskansliet, SMHI, Dagens Nyheter, ICA, SJ, och Viacom. Sedan den 1 maj 2008 är Polopoly en del av Atex. www.polopoly.com