Nilörngruppen AB

Pressrelease från Nilörngruppens valberedning

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 11:03 CET

Inför Nilörngruppens årsstämma den 26 april har Nilörngruppens valberedning beslutat föreslå omval av den nuvarande styrelsen bestående av Peter Grauers (ordf.), Per Löjdquist, Susanne Rosberg och Mauritz Sahlin. Till ny ledamot i styrelsen föreslår valberedningen Petter Stillström.

Petter Stillström är 35 år, ek mag. och VD för Traction. Petter sitter i styrelsen för Mandator och Traction samt ett antal onoterade företag i Tractions intressesfär. Traction, som är noterat på Stockholmsbörsen, är en aktiv ägare i ett antal olika företag, såväl onoterade som noterade. Information om Traction finns på www.traction.se.

Valberedningen i Nilörngruppen består av Peter Edwall (Pecunia), Claes von Post (Investor) och Petter Stillström (Traction) och representerar mer än 60 % av antalet röster i bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Claes von Post, nomineringskommiténs ordförande
tel +44 7703 187 996


Nilörngruppen erbjuder ett komplett profileringskoncept med uppgift att höja och stärka imagen hos varumärken inom framför allt mode- och textilindustrin. Koncepten innehåller allt från designutformning till produktion och integrerade logistiska lösningar. Koncernen bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Frankrike, Portugal och Hongkong. Intressebolag finns i Indien och partnerbolag i Turkiet, Kina, Tunisien och Schweiz. Målsättningen är att vara marknadsledande på de marknader där koncernen är representerad.