Larsson & Co - konsulterna som kan ITIL & Förändringsledning

Pressrelease - Nu får de andra akta (på) sig

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 10:10 CET

CIO-profilen och författaren Freddie Larsson tar upp jakten på de stora drakarna

Som mångårig CIO, managementkonsult och numera också författare tar Freddie Larsson upp jakten på de etablerade konsultbolagen.

Freddie menar att hur hård konkurrensen än är inom en bransch finns det alltid plats för nya leverantörer som ligger steget före. Och just det har Freddie tagit fasta på när han nu etablerar sitt företag Larsson & Co. Freddie menar att om man bara har en tydlig tjänsteportfölj och ett personligt engagemang i att förstå och hitta bästa möjliga lösning för kunden så kan man slå sig in på vilken marknad som helst. Det handlar om att illustrera budskapet om varför kunder ska välja just oss istället för att snöa in sig på vad och hur man levererar sina tjänster eller produkter, vilket många gör idag menar Freddie. Freddie säger sig ha hittat en nisch i den annars så täta IT-konsult djungeln.

Freddie säger; Mig veterligen finns det inget konsultbolag som ser på sin IT-leverans på samma sätt som vi. Nämligen att de tre främsta framgångsfaktorerna för att lyckas med en hållbar och framgångsrik IT-leverans (oavsett om man är konsultföretag, produktleverantör eller en IT-avdelning) handlar om att skapa balans mellan ledarskap, processer och organisationsstrukturer.

De flesta IT-konsulter jobbar idag med processer (främst genom ITL) och i viss mån organisation. Och då utifrån roller, ansvar och traditionellt hierarkiska strukturer. Så inom dessa två områden finns det kunskap och en förmåga att leverera på en acceptabel nivå. Men i ledarskapsfrågan finns det avgrunds lika gap i kompetensen hos i princip alla etablerade IT-leverantörer. Visst man har en förståelse för att ledarskap är en viktig del men man saknar all kompentens för att faktiskt kunna hjälpa sina kunder i att adressera ledarskapsfrågor i sin IT-leverans. Här har vi i IT-branschen mycket att lära. Vi har gått ifrån att vara teknikorienterade, till process och tjänsteorienterade och mycket tack vare ITIL. Men den sista pusselbiten, ledarskapet (som inte heller ramverket ITIL adresserar) har man inte förmågan att angripa, tills nu. J

Det är trots allt så enkelt att 100 % av alla kunder är människor, 100 % av alla leverantörer är människor, 100 % av alla chefer är människor och hör och häpna 100 % av alla medarbetare som ska exekvera, införa och förändra också människor. Den som därför inte inser att ledarskapet är en helt avgörande faktor och därmed också måste ingå i våra IT-leveranser förstår sig varken på framgång, lönsamhet eller framtidens IT-leverans.

Det är här Freddie tänker ta marknadsandelar. Genom hans erfarenhet och kunskap från CIO- och chefsrollerna i internationella organisationer. Genom att hela tiden ta fast på de tre komponenter ledarskap, organisation och process menar Freddie att man kommer att lyckas med oändligt många fler förändringsarbeten, införandeprojekt, upphandlingar och processutveckling. Det går inte att leverera det ena utan det andra om man önskar en långsiktig effekt på sina IT-investeringar.

En annan viktigt tjänst som urskiljer Larsson & Co är deras starka fokus på mentorskap. Många företag skickar sina chefer, ledare och nyckelpersoner på traditionella utbildningar, Freddie menar att detta är att kast pengarna i sjön. Istället bör organisationer anlita professionella mentorer eller ännu bättre, etablera egna interna mentorsprogram.

Freddies fem anledningar till varför mentorskapet är bättre än traditionella utbildningar:

  • Mentorskapet pågår över en längre tid. Det ger flera fördelar. Bl.a. att kunskapsförankringen blir djupare och mer permanent, adepten får en möjlighet att praktisera sina nya kunskaper i verkligheten under en längre tid, den personliga relationen mellan adept och mentor borgar för en öppen och ärlig dialog vilket är en förutsättning för att lärande och utveckling ska bli individanpassad.

  • Mentorskapet utvecklar inte bara adepten som individ, mentorskapet utvecklar samtidigt adeptens organisation. Organisationen som adepten utövar sina nya kunskaper (”utmaningarna för dagen”) på får direkt skörda frukterna av mentorskapet. Ett mentorskap kan ses som en form av verksamhetskonsultation. Mentorns råd och vägledning kan direkt kopplas till en effekt för adeptens organisationsutveckling.

  • Med utgångspunkten att mentorn inte ska vara från samma organisation, iallafall inte inom samma yrkesroll som adepten skapas det nya infallsvinklar. Infallsvinklar från andra människor, verksamheter, branscher och världar.

  • Ett mentorskap är mer ekonomiskt effektivt än traditionell utbildning och utbildningsprogram. Då mentorskapet är individanpassat och utgår helt och hållet från adeptens vardag får adepten just det stöd han eller hon behöver för stunden. Alltså möjliggör ett mentorskap ett anpassat lärande under kontrollerade former och med ett personligt stöd. Det är inte en allmängiltig utbildning.

  • Mentorns nätverk blir adeptens. En adept kan spara många års hårt nätverkande och dörröppnande genom att introduceras av sin mentor. Nätverkandet är kanske den mest synliga effekten av ett gott mentorskap.


Freddie Larsson är expert på att analysera, utveckla och etablera de processer, tjänster, verktyg och organisatoriska strukturer som behövs för att skapa ett modernt ledarskap och en förtroendeingivande tjänsteleverans.

Boken "Kan jag så kan du" är en skildring av vardagens ledarskap och en berättelse av
och om en spännande människa som på ett personligt och självutlämnande sätt
berättar om sina erfarenheter, misstag och lärdomar.

Freddie tjänstgör även som mentor.

Diskutera dagens & morgondagens ledarskap med oss på Linkedin.