Vezzel AB (publ)

Pressrelease: Vezzel AB (publ) lanserar världens första fyrkantiga kabelskyddsrör i plast - en svensk innovation!

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2012 08:54 CET

Vezzel AB (publ) är moderbolag i en koncern som utvecklar och marknadsför produkter inom kabelskydd med fokus på nytänkande, innovation och miljö. Nu står man inför en lansering av ett unikt kabelskyddsrör som man kallar multiduct för kraft- och byggbranschen.

Multiduct är ett unikt system som går emot sedvanliga traditionella runda rör. Vi har realiserat en serie fyrkantiga kabelskyddsrör i miljövänlig plast och i de vanligaste dimensioner 50mm -110mm & 160mm som uppfyller högt ställda krav och som ger mer utrymme för kabelgenomföring.

Multiduct kabelskyddsrör har inbyggda distanshållare i sin konstruktion vilket medför flera fördelar tex kan de klickas samman med varandra i bredd och tillbehör så som distanshållare behövs inte för fastsättning i sidled eller på höjden.

Multiduct kabelskyddsrör är även lätta att stapla på höjden tack vare sin konstruktion och metoden med att frakta samt bygga på höjden förenklas därigenom.

Multiduct är en modern produkt som har utvecklats för att på alla sätt vara smidigare och snabbare att installera än konventionella runda rör. Sammantaget ger det en betydligt snabbare installation med färre moment som sparar tid och därmed pengar.

Fördelar vid entreprenad

När Multiduct kabelskyddsrör ska installeras inleds arbetet på samma sätt som för traditionella kabelskyddsrör. Först iordningställs schakten, därefter installeras rören direkt på bädden och slutligen klickas de samman med varandra i bredd – och kan staplas i höjd om så önskas. Multiducts olika dimensioner kan således med fördel kopplas samman i sidled.

Det är enkelt och ger konkreta fördelar:

Enkel installation i fält eftersom distanshållare inte behövs. De fyrkantiga plaströren kopplas istället ihop med en inbyggd koppling. Det är kostnadseffektivt jämfört med runda rör där distanshållare är nödvändiga.

Multiduct står stadigt i schaktet och kan staplas på höjden utan att rasa samman och skapa merarbete.Mellan rören bildas heller inga luftfickor som behövs fyllas igen med sand eller betongfyllas. Att packa och bearbeta sanden är ett tidskrävande moment som ibland krävs för att en konstruktion med runda rör ska bli hållbar, likaså att fylla konstruktionen med betong.

Multiduct levereras med sandtät skarvmuff i ena änden så att de lätt kan sammankopplas med varandra längdsleds. Skarvmuffen sätts på vid fabrik. Multiduct kan även leverera extra tillbehör i form av sandtät övergångsmuff, vilken kan användas för anslutning mot eventuella befintliga runda rör i samma dimension. Övergångsmuffen möjliggör även att tillbehör så som flexböj, ändavslut m.m används från traditionella runda rörsystem.

Claes Eakson du är VD för Vezzel AB (publ)- När förväntas marknaden få tillgång till systemet?

- Förberedelsen för systemet har pågått i snart ett år och vi har avsiktligen arbetar med framtagningen av multiduct bakom stängda dörrar, dels med uppbyggnaden av vårt koncept och vår bolagsstruktur, detta för att i full kraft nå ut med ett fullständigt komplett och godkänts system och en stabil plattform att stå på. Multiduct ska först testas av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och beräknas vara godkänd och klar i maj 2012. I december 2011 utförde vi tester hos SP på en prototyp av Multiduct 110 i samma material, godstjocklek och dimension som den färdiga produkten kommer att ha och som godkändes med bred marginal på samtliga punkter. Tillverkningen startar omgående efter SP:s certifiering och vi räknar med att de första produkterna ska finnas klara för leverans i maj - juni för den Nordiska, Europeiska och internationella marknaden.

Claes fortsätter: "Multiduct är en efterlängtad och modern produkt som har utvecklats för att på alla sätt vara smidigare och snabbare att installera än konventionella runda rör. Multiduct har inbyggda distanser, är stapelbara och kräver inte extra bearbetning för att återge en stabil och säker konstruktion. Sammantaget ger det en betydligt snabbare installation med färre moment som sparar tid och därmed pengar."

"Som VD för Vezzelkoncernen är mina mål tydliga, vi ska inom en treårs period etablera oss som ledande inom kabelskydd, som helhet ska vi bestå av en grupp om minst fem bolag, var för sig unika, innovativa och verksamma inom kabelskydd och med en total omsättning på minst 35 MSEK. Detta ska vi uppnå genom att främst växa organiskt, men även genom förvärv av andra

bolag som vi utmed vägen och i enighet med vår vision stöter på som innehar ny teknik eller som besitter rätt branschkunskap."

"Vi står inför lanseringen av ett världsunikt system med flera starka fördelar. Vi har rätt organisation på plats med lång erfarenhet som alla känner en stark tilltro till vår inriktning på innovativa och moderna produkter. Branschen är mogen för modernisering. Det satsas enorma pengar på utbyggnaden och uppdatering av infrastruktur både på hemmaplan och i tillväxtländer. Kabelskyddsrör är här en central produkt oberoende av om det ska läggas fiberkabel till bredband, kraftkablar till vindkraftverk eller kopparkabel till en ny fabrik. Vi är ensamma om vårt koncept och då gäller det att växla upp och snabbt öka tillväxt och försäljning. Vi stannar inte för något nu när bollen är i rullning, 2012 är året då Vezzel introduceras för marknaden – i närtid ska alla veta vilka vi är och vårt innovativa koncept är här för att stanna.

 

Vezzel AB (publ) är moderbolag i en koncern som utvecklar och marknadsför produkter inom kabelskydd med fokus på nytänkande, innovation och miljö. i koncernen ingår även delägda järnvägsgrossisten Orion Infra samt helägda Flexpipe systems.

Visionen är tydlig, att inom tre år vara ledande på kabelskydd där koncernen som helhet består av som minst 5 dotterbolag, var för sig unika inom området för kabelskydd samt generera en omsättning på minst 35MSEK.