Statens Institutionsstyrelse, SiS

Pressträff: Hur hanterar vi aggressiva barn och ungdomar?

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 11:43 CEST

Välkommen till pressträff i Katrineholm om ART, Aggression Replacement Training!

Datum: onsdagen den 1 oktober
Tid: klockan 09:00
Plats: Folkets hus, Drottninggatan 19, i Katrineholm.
Medverkande: Bengt Daleflod, svensk expert på ART, psykolog och forskare Statens institutionsstyrelse, SiS.
Roger Torlamb, ART-instruktör Håkanstorps ungdomshem, SiS.

Aggressioner och antisocialt beteende hos barn och ungdomar är ett stort problem.

Bengt Daleflod psykolog på Statens institutionsstyrelse var en pionjär när han 1996 introducerade ART, Aggression Replacement Training i Sverige. Han har också personligen träffat grundaren Arnold Goldstein.

För att komma till rätta med aggressivt och utagerande beteende använder man sig inom ART-träningen av tre grundkomponenter. Det är moralträning, social färdighetsträning och att lära sig att kontrollera sin ilska. ART har sin grund i kognitiv beteendeterapi.

På SiS särskilda ungdomshem arbetar ungdomarna ofta i grupper med ART. Men intresset för ART är idag även mycket stort på andra behandlingshem, inom Kriminalvården, i öppenvården, och även i vanliga skolor och på fritidshem.

ART är ett spritt program inom SiS. Det finns idag på cirka hälften av SiS 31 ungdomsinstitutioner. ART- utbildningar har pågått sedan år 2000 och hundratals instruktörer har utbildats. I dagsläget finns det cirka 150 aktiva och diplomerade ART- instruktörer inom SiS. Det finns för närvarande 18 Master Trainers som är programansvariga och kan bedriva utbildningar på egen hand. Det genomförs i snitt 4-6 utbildningar per år inom SiS.

Nu hålls den första ART-konferensen med ett hundratal konferensdeltagare.
Förutom Bengt Daleflod är inbjudna föreläsare: Johannes Rogland som berättar om ART i Norge och Ola Hall som berättar om erfarenheter från Kriminalvården.

För mer information kontakta:
Bengt Daleflod, psykolog och forskare, Statens institutionsstyrelse, SiS bengt.daleflod@stat-inst.se tfn: 018-50 14 97, 070-370 55 25.
Roger Torlamb, ART-instruktör Håkanstorps ungdomshem, tfn 0768-77 10 74.

Läs mer om ART i bifogad länk!
FAKTA
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som bedriver vård, utredning och behandling av ungdomar med allvarliga sociala problem och vuxna missbrukare. Vården bedrivs vid 31 särskilda ungdomshem och 13 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för påföljden sluten ungdomsvård, LSU. SiS erbjuder individuell behandling men har även behandling för specifika grupper, som grova ungdomsbrottslingar, adopterade ungdomar med allvarliga problem, sexuella förövare, svårt relationsstörda flickor och flickor som utsatts för sexuella övergrepp samt ungdomar med neuropsykiatrisk problematik. En viktig del i SiS uppdrag är att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Ewa Persson Göransson.

Presschef: Cecilia Sandahl
Tfn: 08-453 40 56
Mobil: 070-687 32 42
cecilia.sandahl@stat-inst.se
www.stat-inst.se

BilagorFakta ART.doc