Krisberedskapsmyndigheten

Pressträff: Kriskommunikation via webben - studier om stormen Gudrun

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 10:43 CET

Pressmeddelande från Krisberedskapsmyndigheten

Pressträff
Krisberedskapsmyndigheten (KBM)
Kungsgatan 53, Stockholm
Tisdag 21 mars kl 10.30

Kriskommunikation via webben - studier om stormen Gudrun
dubbelmordet i Linköping och Kemiraolyckan i Helsingborg

I skuggan av flodvågskatastrofen drabbades Sverige av den kraftigaste stormen på närmare 50 år. Stormen Gudrun orsakade förödelse i stora skogsområden i södra delarna av landet. Landskapet förändrades över en natt. Människor isolerades i sina hem. Elförsörjning och telekommunikationer var i stor utsträckning utslagna. En av de drabbade kommunerna var Uppvidinge i Kronoberg.

I Linköping den 19 oktober 2004 blev en åttaårig pojke på väg till skolan brutalt knivmördad. En kvinna som såg vad som hände blev mördarens andra offer. Dubbelmordet spred skräck bland de boende i Linköping. Dörrar och fönster låstes och skolpersonalen uppmanades att hålla noggrann uppsikt över barnen. En omfattande polisjakt inleddes på mördaren, men i skrivande stund är ännu ingen gripen.

På företaget Kemira i Helsingborg inträffade den 4 februari 2005 det största kemikalieutsläppet någonsin i Sverige. Det blev en av de mest omfattande räddningsinsatserna i landet. Delar av staden evakuerades och boende uppmanades att stanna hemma.

Studie om krisinformation via webben
Forskaren Mats Eriksson på Humanistiska institutionen vid Örebro universitet har på KBM:s uppdrag studerat hur kommunala aktörer informerat via webben i samband med stormen Gudrun, dubbelmordet i Linköping och Kemiraolyckan i Helsingborg.

- Den ökade användningen av internet leder till att allt fler myndigheter utvecklar speciella webbsidor och webblösningar för att informera och kommunicera i krissituationer. Möjligheterna till en snabb, samordnad och till och med interaktiv kriskommunikation ökar – samtidigt som nya organisatoriska och administrativa krav och dilemman uppstår i kriskommunikationsarbetet, säger Mats Eriksson.

Syftet med studien
Syftet med studien är att undersöka hur främst kommunala aktörer arbetar med att kommunicera via sina webbplatser till en informationstörstig allmänhet under en kris. Denna studie är till för att bygga kunskap och dra slutsatser av erfarenheter inom kriskommunikation via webben.

- Min ambition är att identifiera både problem och framtida möjligheter avseende kriskommunikation via internet. Det är karaktären på respektive kris som avgjort vilken myndighets internetarbete som fått stå i fokus i respektive fallstudie. I flera av fallen är det den kommunala webben som kommit att hamna i centrum för de internetbaserade kriskommunikationsaktiviteterna, säger Mats Eriksson.

Bakgrunden till uppdraget är att KBM har regeringens uppdrag att utveckla en nationell portal för krisinformation och ett skyddat webbaserat informationssystem. KBM tar även fram råd och rekommendationer för krisinformation på webbplatser.

Om författaren Mats Eriksson:
Mats Eriksson är fil.dr i medie- och kommunikationsvetenskap och är forskare på Humanistiska institutionen vid Örebro universitet.

Inom krisområdet har han tidigare bland annat medverkat i studier av myndigheters kommunikation efter Estoniakatastrofen (utgiven av Styrelsen för psykologiskt försvar 1996) och mordet på Anna Lindh (utgiven av KBM 2004).

Pressträff tisdag 21 mars kl 10.30.
Författaren Mats Eriksson presenterar sin studie vid en pressträff på Krisberedskapsmyndigheten (KBM), Kungsgatan 53, Stockholm tisdagen den 21 mars kl 10.30. Vid pressträffen kommer studien att delas ut. Den kommer även att finnas tillgänglig via KBM:s webbplats, www.krisberedskapsmyndigheten.se

För mer information:
Mats Eriksson, författare till studien.
Tfn 076-818 48 01

Henrik Olinder, Krisberedskapsmyndigheten
Handläggare kriskommunikation
Tfn 08-593 712 91, 073- 026 12 91

Ulf Strandberg, Krisberedskapsmyndigheten
Handläggare kriskommunikation
Tfn 08-593 712 42, 073-026 12 42

Svante Werger, Krisberedskapsmyndigheten
informationschef
Tfn 08- 593 711 72, 073-026 11 72

Krisberedskapsmyndigheten har till uppgift att samordna arbetet med att utveckla krisberedskapen i det svenska samhället.