Utrikesdepartementet

Pressträff med Carin Jämtin om utvecklingspropositionen

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2003 12:32 CET

Tisdagen den 16 december håller biståndsminister Carin Jämtin en
pressträff med anledning av riksdagens behandling av propositionen
"Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global utveckling".

Tid: Torsdagen den 16 november, i anslutning till riksdagsdebatten.
Plats: Kammarfoajén, Riksdagshuset

Regeringen föreslår i propositionen att målet för Sveriges politik för
global utveckling ska vara att bidra till en rättvis och hållbar global
utveckling. Detta mål ska gälla för samtliga politikområden.
Propositionen föreslår en utökad samverkan med flera samhällsaktörer.
Svenskt utvecklingssamarbete ska bidra till att skapa förutsättningar
för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor, och bistånd
ska stödja länders egna utvecklingssträvanden och skapa förutsättningar
för utveckling.

John Zanchi
Pressekreterare
08-405 55 50
070-260 26 64

Andreas Norman
Redaktör
08-405 57 18
070-246 53 39