Kulturdepartementet

Pressträff med Kultursamverkansutredningen

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 14:45 CET

Landshövdingen i Västerbottens län Chris Heister har haft regeringens uppdrag att som särskild utredare ta fram förslag på en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet. Måndagen den 22 februari överlämnar utredaren sitt betänkande till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Efter överlämnandet hålls en pressträff i Pressrummet, Rosenbad, då Chris Heister redogör för sina förslag.

Presslegitimation samt föranmälan till Annika Högland krävs, företrädesvis via e-post.

Tid och plats:
Tid: 22 februari kl. 12.00-12.45
Plats: Pressrummet, Rosenbad 4


Webbutsändning:
Pressträffen kommer att webbutsändas.

Kontakt:
Martin Sundin
Huvudsekreterare
08-405 15 98

Annika Högland
Biträdande sekreterare
08-405 28 18
annika.hogland@culture.ministry.se