Sportfiskarna

Pressträff om rovfisk i Gävle 12 februari

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2013 08:00 CET

Nu startar åtgärderna i Sportfiskarnas fiskevårdsprojekt för att gynna rovfiskbestånden i Gävleborg. Inbjudan till pressträff på Länsstyrelsen i Gävle.

Gädda och abborre är de viktigaste fiskarterna för sportfisket i Sverige. När dessa arter de senaste årtiondena uppvisat sviktande bestånd längs ostkusten är läget alarmerande, och ett tecken på ett hav som inte mår bra. Just friska bestånd av fisk som nappar på kroken eller slår i vassen är för många svenskar förmodligen en av de allra starkaste indikatorerna för en frisk vattenmiljö. På många platser längs ostkusten är stora stim av spigg den enda rest som syns av tidigare friska fiskbestånd.

Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, har ambitionen att agera för att vända den negativa trenden. Därför har vi tagit initiativ till en kraftfull satsning på stärkta rovfiskbestånd och friskare kustmiljö längs ostkusten. Genom konkreta åtgärder ska det bli fler abborrar och gäddor.

Två rapporter som täcker in kommunerna Gävle, Hudiksvall och Nordanstig är precis färdiga och tryckta. Rapporterna omfattar en kartläggning av de kustmynnande vattendragen inom kommunen och förslag på åtgärder. Åtgärdsförslagen i rapporten kommer att ligga till grund för insatser under flera år framåt i tiden. En åtgärd som blir aktuell på flera platser är att återställa vattenmiljöer där vattennivån av något skäl för länge sedan sänkts, eller öppna upp vattendrag i vilka fiskens vandring hindrats eller försvårats. Vi är övertygade om att dessa insatser kommer att bidra till en positiv utveckling för bestånden av rovfisk längs vår kust.

Arbetet har finansierats via Havs- och vattenmiljöanslaget.

På dagens presskonferens ser Sportfiskarna och Länsstyrelsen Gävleborg fram emot att få tillfälle att berätta mer om rapporten och projektet.

Datum:
2013-02-12

Tid:
10.00

Plats:
Länsstyrelsen Gävleborg, Borgmästarplan 1. Lokal: Excellensen

Kontakt:
Lars Ljunggren, Sportfiskarna, 070-318 17 45

Välkommen!

Rapporterna finns även att ladda hem på www.sportfiskarna.se/rovfisk

Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allmänhetens tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.