Eskilstuna kommun

Pressvisning för tre nya utställningar på Ebelingmuseet i Torshälla, torsdag 27 augusti kl 14

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2015 11:00 CEST

Ebelingmuseet i Torshälla bjuder in till pressvisning av sommarens utställningar:

Utsnitt av en observation av en plats av Maria Nordin, En plats på jorden av Hanna Stahle samt grafik av Hans Lindh.

Konstnärerna och museets intendent Maria Hallberg medverkar under pressvisningen.
Vernissage lördagen 29 augusti kl 12-16, invigningen sker kl 13.00. Utställningarna pågår till och med 18 oktober 2015.

PRESENTATION

Maria Nordin - Utsnitt av en observation av en plats

I Maria Nordins storskaliga akvareller och animationer har kroppen och måleriet länge varit de centrala utgångspunkterna. De senaste åren har hon prövat kroppen i förhållande till landskapet och rummet. I utställningen visas ett urval av dessa verk.

Det rosa som återkommer i målningarna, som den gemensamma färgen för köttet, för kroppen, tjänar som länk in i rum och landskap. Maria Nordin närmar sig landskapet som hon närmar sig kroppen. Där tycks den frånvarande, men finns också kvar i form av spår. Den återfinns i en teaterscen, öde och rosa, i det bergslandskap som går in och ut i hudens färger och kroppens struktur i uppförstoring.

En cirkulär arbetsprocess som illustrerar förhållandet mellan kroppen och platsen, hur de går in och ut i varandra.

Kroppen som återfinns i Maria Nordins verk är därför en tänjbar och elastisk kropp. Det är en kropp som flyter ut och omformar sig. Det är upplevelsen av en kropp, upplevelsen av en plats, tänkandet kring dessa. Ett måleri som prövar kopplingar mellan kroppar, platser och objekt; hur något kan övergå i något annat, hur gränser är tydliga eller upplöses. Rummets relation och inverkan på oss, platsens förmåga att tränga in och hur den inte nödvändigtvis är skild från oss. Hur det skulle vara möjligt att tänka kring genom måleri.

Hanna Stahle – En plats på jorden

Utställningens centrala verk "En plats på jorden" består av små stycken av landskap, länder, kontinenter eller bara en bit ospecificerad mark. Det är utsågade landstycken som har lånat drag från världsatlasens kartor med symboler för exportvaror och naturtillgångar, men även från pussel, spelplaner och modellvärldar. Varje del bär spår av mänskligt liv och våra olika sätt att förhålla oss till vår omvärld.

Som i många av Hanna Stahles verk har hon här arbetat med övergivna miljöer som med sina fragment och symboler antyder förflutna eller förestående händelser. Här återkommer också flera teman och objekt från tidigare verk som laddats om i nya relationer.

Verken i utställningen har vuxit fram under en flera år, som sidoprojekt vid sidan av andra större uppdrag. Det lilla formatet har varit ett sätt att omsätta och gestalta många idéer men ändå ge dem ett gemensamt större sammanhang.

Hans Lindh

Hans Lindh är bosatt i Eskilstuna. Sin konstnärliga utbildning har han på Konstfack. Han är verksam inom många olika tekniker, men mest känd är han som grafiker. Han arbetar i torrnål, linjeetsning och akvatint, ibland med flera tekniker på samma blad.

Naturen är alltid närvarande i Hans Lindhs bilder, och ofta i färd med att återta vad människan berövat den. Hans Lindh är ingen pessimist, trots att det är tydligt att han kommenterar civilisationens påverkan på naturen. I Lindhs värld är naturens verkan god och återerövrar välden med sin livskraft.

I flera av Hans Lindhs grafiska verk kan vi se hur han bearbetat intryck från sina resor, bl.a från vistelse i Bhutan. Han ägnar sig inte åt dokumentation, utan bilderna är skapade utifrån hans egen fantasi.

Hans Lindh har gjort flera offentliga uppdrag i Eskilstuna. I Lagersberg och Råbergstorp finns hela fem offentliga utsmyckningar av Hans Lindh att beskåda. Tre av dessa är fasadmålningar, varav en är ”Väderlek”. Hans Lindh finns också representerad med ett stort antal verk i kommunens depositionskonstsamling. På 80-talet tilldelades han Eskilstunakurirens kulturstipendium.

För mer information kontakta:

Maria Hallberg, Intendent

Ebelingmuseet i Torshälla

Tfn: 073-940 83 08

E-post: maria.hallberg@eskilstuna.se

www.eskilstuna.se/ebelingmuseet

www.facebook.com/ebelingmuseet

www.instagram.com/ebelingmuseet 

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.