Jönköpings läns museum

PRESSVISNING Lekens kulturarv

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 10:26 CEST

Välkommen till pressvisning av den lilla utställningen Lekens kulturarv fredag den 9 maj kl 10 på Jönköpings läns museum

Leksaker och lek. Visst är det lätt att dra sig till minnes barndomens lekar?

Det har nog alltid varit betydelsefullt för barn att få leka. Oftast är leken lustfylld och ger utlopp för fantasin men ibland kan den vara fostrande.

Genom leken kan barnen lära sig om vilka normer och könsroller som råder i samhället och det är vanligt att små flickor leker familj med dockor eller i små minikök medan små pojkar oftare leker krig eller med bilar, men självklart förekommer andra lekar.

Med hjälp av leksaker och fotografier ur museets leksakssamling, har studenter från grundskollärarprogrammet på Högskolan för Lärande och Kommunikation skapat en liten utställning om lekar tillsammans med museets verksamhetsutvecklare. Utställningen ingår i projektet 100xKulturarv som reflekterar kring kulturarvsbegreppet ”kulturarv i Sverige”.

Vid pressvisningen medverkar Maud Lagerborg, Johan Billingsten och Suzanne Berger, samtliga verksamhetsutvecklare vid Jönköpings läns museum.

Lekens kulturarv öppnar lördag den 10 maj och pågår tills vidare.

Mer information om projektet 100xKulturarv finns på bloggen http://100xkulturarv.wordpress.com

samt på hemsidan http://www.jkpglm.se/Utstallningar/100xKulturarv/ 

Bildtext: Köksinteriör från Clara Hays dockskåp från 1850. Dockskåpet ingår i museets samling. Foto: Jönköpings läns museum

Jönköpings läns museum är ett konst och kulturhistoriskt museum med lokaler i centrala Jönköping. Museet, liksom Friluftsmuseet i Jönköpings stadspark, drivs av Stiftelsen Jönköpings läns museum.

Verksamheten

I museets byggnader finns förutom utställningar även arkiv, magasin, ett omfattande bildarkiv, en ateljé för målerikonservering och mycket annat.

På museet  arbetar cirka 55 personer med allt från föremålsvård till utställningar, arkeologi, målerikonservering och byggnadsvård.

En viktig samarbetspartner för oss är Jönköpings läns konstförening. Sedan många år förvaltar vi deras samling och varje år arrangerar vi utställningar tillsammans där både Länssalongen och Ungdomens vårsalong är återkommande utställningar.