Hasselbladstiftelsen

Pressvisning - Paul Graham Hasselbladspriset 2012

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 15:54 CEST

Paul Graham 1981 & 2011
Hasselbladspriset 2012 
27 oktober–6 januari

Hjärtligt välkommen till pressvisning av utställningen Paul Graham 1981 & 2011 Hasselbladspriset 2012. 25 oktober kl 11 på Hasselblad Center. Paul Graham kommer att vara på plats i Göteborg.

Den brittiske fotografen Paul Graham (f 1956) har utsetts till 2012 års mottagare av Hasselbladsstiftelsens internationella pris i fotografi.

Paul Graham var en av de första fotograferna som på tidigt 1980-tal arbetade med dokumentära skildringar i färg. Utställningen på Hasselblad Center presenterar A1 – The Great North Road, Paul Grahams serie från 1981, tillsammans med hans senaste arbete The Present från 2011.

A1 kretsar kring det som en gång var Storbritanniens största motorväg. Dess förfall visade effekterna av landets sociala förändringar från 1950-talet och under Thatcher-eran. När Paul Graham reste längs vägen riktade han kameran mot anspråkslösa platser och detaljer. Inspirerad av amerikansk färgfotografi skapade han en ny typ av sociala dokumentationer. Trettio år senare befinner vi oss på New York Citys gator i serien The Present. Fotografierna gestaltar rörelse och seende, och även här vill Paul Graham få oss att se de subtila detaljerna. Bilderna i diptykerna och triptykerna är tagna med några sekunders mellanrum och visualiserar den eviga växlingen mellan uppmärksamhet och perception. A1 och The Present illustrerar Paul Grahams förmåga att förnya gatufotografin som genre och utvidga det fotografiska språket.

Priskommittén för Hasselbladspriset 2012 bestod av Clément Chéroux (ordförande), Ekaterina Degot, Ute Eskildsen, Gao Shiming och Roberta Valtorta. Motiveringen för Paul Graham, Hasselbladspristagare 2012, lyder:

Paul Graham är en av de mest inflytelserika fotograferna i sin generation. Under sin nästan 40-åriga karriär har han utvecklat ett extremt fokuserat och högst personligt konstnärskap som är konsekvent utan att någonsin bli monotont. I bilder som är både finkänsliga och subtilt politiska åskådliggör han spåren av den annars inte skönjbara ″tidsandan″.

Paul Graham bor och arbetar i New York sedan 2002. Hans arbeten har visats i separatutställningar på bland annat Museum of Modern Art i New York, FOAM i Amsterdam och Whitechapel Gallery i London. I samband med utställningen på Hasselblad Center publicerar Hasselbladstiftelsen och MACK boken Paul Graham, 1981 & 2011, Hasselblad Award 2012, med text av David Campany.

Curatorer: Dragana Vujanovic och Louise Wolthers

Hasselbladspriset är ett internationellt pris i fotografi som belönar framstående fotografisk gärning  och har delats ut av Hasselbladstiftelsen sedan 1980. Bland tidigare pristagare ser vi bland annat Lennart Nilsson, Richard Avedon och Nan Goldin. Här finns en komplett lista med alla Hasselbladspristagare.

Svar om deltagande till presskonferensen senast den 24 oktober.
jenny.blixt@hasselbladfoundation.org

Erna och Victor Hasselblads Stiftelse bildades 1979 enligt makarna Hasselblads testamente. Stiftelsens syfte är att främja forskning och vetenskaplig undervisning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografi. Ändamålet uppfylles genom naturvetenskapliga forskningsanslag och donationer, genom utdelande av ett internationellt pris i fotografi samt genom utdelande av stipendier och forskningsbidrag inom fotografi.

Hasselbladstiftelsen är en unik plattform för fotografi i Norden där fotografisk forskning och utställningar samverkar. Fem stora utställningar per år presenteras i Hasselblad Center, varav en är årets Hasselbladspristagare. Därutöver visas ett antal mindre utställningar i Projektrummet.
Forskningen förankras i utställningsprogrammet genom böcker, kataloger och texter samt regelbundna seminarier, föreläsningar och konstnärssamtal som placerar utställningarna i en fotohistorisk
och teoretisk kontext.